Meny

Havnearbeiderkonflikten i EFTA-domstolen onsdag:

Disse dommerne kan ryste LOs syn på EØS-avtalen

HAVNEARBEIDERE TIL DOMS: EFTA-dommerne Per Christiansen (til venstre), EFTA-domstolens president Carl Baudenbacher og Páll Hreinsson kan kullkaste en norsk tariffavtale. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bryggesjauernes avtalefestede rett til havnearbeid kan ryke i EFTA-domstolen etter en rettssak i Luxembourg onsdag. Da kan også LOs støtte til EØS-avtalen gå på en smell.

Prinsippstrid om havnearbeid:

Stridens eple i rettssaken som pågår mellom Norsk Transportarbeiderforbund og spedisjonsfirmaet Holship, er den gjeldende tariffavtalen ved 13 havner i Norge, inkludert Drammen og Oslo.

Rammeavtalen om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere bestemmer at losse- og lastearbeidet ved havna skal utføres av de ansatte havnearbeiderne i havna.

ILO-konvensjon nr. 137 som Norge er tilsluttet, sier at havnearbeidere skal skaffes fast arbeid så langt det er mulig. Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeidet.

Det danskeide speditørfirmaet Holship som tidligere brukte havnearbeiderne i Drammen, begynte å bruke sine egne arbeidere fra 2013. De har Norsk Arbeidsmandsforbund tariffavtale for vaskere.

10. april 2013 krevde Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) at Holship skulle følge rammeavtalen for havnearbeidere. Holship svarte ikke. NTF varslet boikottaksjoner og stevnet selskapet for Drammen tingrett for å avklare om boikott er lovlig.

19. mars 2014 dømte tingretten boikott av Holship som lovlig. Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon 8. september 2014.

Holship anket til Høyesterett. Høyesterett ba 11. juni 2015 EFTA-domstolen om å gi sitt råd om hva som er i tråd med EUs lovverk. EFTA-domstolen er organet som avgjør hva som er i tråd med EUs regelverk for det indre marked, som Norge har påtatt seg å følge i og med EØS-avtalen.

Hva så? Høyesterett har i denne omgang bedt EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Deretter skal Høyesterett på selvstendig grunnlag finne ut om den vil følge rådet eller ikke. Parten som taper, kan deretter anke saken til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Føyer ikke Norge seg etter ESAs avgjørelse, kan saken ankes inn for EFTA-domstolen, og da til endelig dom. Stortinget har vedtatt at EFTA-domstolen er overordnet norsk Høyesterett i saker som omfattes av EØS-avtalen.

LUXEMBOURG (ABC NYHETER): - Den norske regjeringen er opptatt av at man fullt ut må anerkjenne at tariffavtaler kan gi unntak fra EØS-avtalens bestemmelser om fri etablering og fri konkurranse.

Det slo den norske regjeringens advokat Pål Wennerås fast da EFTA-domstolen i Luxembourg onsdag behandlet striden mellom Norsk Transportarbeiderforbundet (NTF) og det vesle firmaet Holship Norge i Drammen.

Holship nekter å bruke de godkjente havnearbeiderne og ble utsatt for boikottaksjoner og varsler om flere av dem fra NTF.

Wennerås - og dermed Norges blåblå regjering - markerte seg i retten med et forsvar av havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeidet og rett til å varsle aksjoner for å forsvare sin avtale.

Han står dermed på LO-advokatene Håkon Angell og Lornts. N. Nagelhus sin side mot EU-kommisjonen, EFTAs overvåkingsorgan ESA og Holship.

Striden står om rammeavtalen mellom NHO og NTF som sikrer havnearbeidere fortrinnsrett på lossing og lasting i norske havner.

Regjeringens holdning står i motstrid til LO-ledelsens syn om at det er den blåblå regjeringen, og ikke EØS-avtalen, som utfordrer norsk arbeidsliv.

Les også: Regjeringsadvokaten forsvarer havnearbeideres rett til å aksjonere

- Uheldig og ulovlig monopol i havnene

Det danskeide selskapet Holship har ført saken helt til Høyesterett og nå til organet som står over Norges høyeste domstol, nemlig EFTA-domstolen.

Nå skal EFTA-domstolen bestående av tre menn - president Carl Baudenbacher, dommer Per Christiansen og dommer Páll Hreinsson på grunnlag av innleggene i dag avgjøre om Rammeavtalen mellom NHO og NTF er lovlig eller ikke.

ESA og EU-kommisjonens advokater argumenterte sterkt for at avtalen norske bryggesjauere har fått med NHO, er i strid med EUs lover om fri konkurranse og fri rett til å etablere seg.

- Meningen med avtalen er å hindre konkurranse til fordel for havnearbeidere, til skade for alle andre, sa Holships advokat Nicolay Skarning i retten.

Han påpekte at Holships ansatte også er LO-organiserte og har like gode tariffavtaler som bryggearbeiderene i NTF, gjennom sitt medlemskap i Norsk Arbeidsmandsforbund.

- Rammeavtalen skaper et monopol som gir mindre effektive havner og innebærer høyere priser for rederiene som anløper. Noen ganger er det for mange arbeidere, andre ganger for få, prosederte Skarning.

Les også: Ap-topper var med på å overlate Oslos containerhavn til tyrkiske Yilport

Kan ryste LO og havnearbeidere i alle land

FÅR BLÅ STØTTE: LO-advokatene Lornts N. Nagelhus (til venstre) og Håkon Angell fikk regjeringens støtte mot EU-kommisjonens representant Luigi Malferrari (bak) i EFTA-domstolen onsdag. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Får Skarning, ESA og EU-kommisjonen medhold når dommerne her konkluderer, trolig innen et par måneder, kan LOs krav om at bestemmelser i norsk arbeidsliv skal ha forrang for EØS-avtalen, gå på en smell.

Arbeiderparti-regjeringen som i sin tid undertegnet EØS-avtalen, signerte på at EUs regler skal ha forrang ved konflikt med Norges.

Faktisk kan EFTA-domstolens avgjørelse her få innvirkning ikke bare i norske havner, men også i EU-landenes.

EFTA-domstolen og EU-domstolen har nemlig til oppgave å sørge for at fortolkningen av EUs lover er lik både i EU og i EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

En ekspert fra EU-siden som var til stede på rettssaken bekrefter at rettspraksis fra EFTA-domstolen like gjerne kan smitte over til EU, som omvendt. Han har ikke anledning til å stå fram med navn.

Les også: Slår fast at bryggearbeidernes rett til jobb er i strid med EUs lover

Dansk Holship-sjef slåss for prinsipper

Bak hele prosessen står en jovial danske, administrerende direktør Michael Ranners i Holship Norge AS.

UTFORDRER: Holship-sjef Michael Ranners ofrer store summer i rettssaker for å få gjennomslag for sine prinsipper. Her i EFTA-domstolen onsdag, der han stilte med tre advokater.

- Jeg har ingenting imot losse- og lastearbeiderne i Drammen havn. Det er gode folk. Men det skal ikke være sånn at jeg skal være tvunget til å bruke dem når jeg har egne folk, sier Ranners til ABC Nyheter.

Holship driver hovedsakelig med å rengjøre fruktkasser, men har også drevet lossearbeid fra tid til annen.

Selskapet er ikke organisert i NHO som har inngått rammeavtalen om bryggearbeiderne, men i Bedriftsforbundet.

LO-advokat Håkon Angell påpekte derimot at bestemmelsene i avtalen Ranners bestrider, er ment å beskytte havnearbeider mot sosial dumping og sikre fast sysselsetting i stedet for tilfeldig arbeid.

- I denne saken understrekes forpliktelsene av ILO-konvensjon 137 om regulering for havnearbeidere. Gjennomføring av ILO-konvensjonen er innført i en rekke av EUs medlemsland og har også fått tilslutning i EU-parlamentet, sa Angell.

EU-unntak gir juristmat

- Det er uenighet mellom ESA og Norge, konstaterte overvåkingsorganets advokat Markus Schneider.

- Regjeringsadvokaten viste til at kollektive avtaler gir unntak fra EUs konkurranselovgivning. Men rettspraksis kan ikke tolkes slik at alle bestemmelser i en avtale kan være unntatt fra konkurransebestemmelsene i EØS-avtalens Artikkel 53, sa han.

- NTFs advokater snakket om rettighetene til sine medlemmer, sa Schneider om innleggene til Angell og Nagelhus.

- Men boikottaksjonene kan også ha vært til skade for tredjepart, la han til.

At kollektive tariffavtaler er unntatt fra EUs og dermed EØS-avtalens bestemmelser om konkurranse og fri rett til å etablere seg, bygger ikke på noen traktat.

Unntaket ble innført ved en prinsipiell avgjørelse i den såkalte "Albany-saken" ved EU-domstolen i 1999.

Men det unntaket er ingen blankofullmakt, mener EU-kommisjonens advokat Luigi Malferrari:

- Skal et kartell bli påtvunget kundene? Nei, selv om den omfatter en fagforening. Kommisjonen mener konkurranseloven bør være anvendbar i en slik sak, sa han.

Regjeringen, LO og organisasjonsretten

Regjeringsadvokat Pål Wennerås innledet med å si at regjeringen ikke støtter noen av partene.

- Men vi vil klargjøre regjeringens syn på noen juridiske spørsmål. Der er det uenighet mellom Kommisjonen og ESA og regjeringen på flere punkter, la han til.

Ledere av LOs juridiske avdeling, Atle Johansen, mener regjeringens syn er en naturlig konsekvens av at tariffkravet er en del av organisasjons- og forhandlingsretten.

– EU- og EFTA-domstolene har fastslått at forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkr er en grunnleggende rettighet. Det skal derfor mye til for at EØS-retten griper inn i krav om tariffavtale, kommenterer han overfor ABC Nyheter.

– Uavhengig av hvilket råd EFTA-domstolen kommer med i denne saken, kan Høyesterett etter LOs syn ikke følge en forståelse av EØS-retten som innebærer brudd med organisasjonsretten, sier Johansen.

Hva nå?

Nå skal EFTA-domstolen etter skriftlige innlegg og den muntlige høringen onsdag trekke seg tilbake og gi en anbefaling til hva norsk Høyesterett bør konkludere med i striden om Holship.

Når Høyesterett har sagt sitt, kan den tapende parten reise saken overfor ESA, og til slutt til endelig avgjørelse her i EFTA-domstolen.

Artikkelen er oppdatert med uttalelse fra leder for LOs juridiske avdeling.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus