Solberg ser ingen løsning i stengt Russland-grense

Statsminister Erna Solberg (H) møtte i helgen mange syriske flyktninger under en reise i Libanon og Jordan. Mange syriske flyktninger kommer også til Norge over grensen mot Russland i nord.
Statsminister Erna Solberg (H) møtte i helgen mange syriske flyktninger under en reise i Libanon og Jordan. Mange syriske flyktninger kommer også til Norge over grensen mot Russland i nord. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) ser flere problemer med å stenge den norske grensen mot Russland, slik Carl I. Hagen tar til orde for.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kravet om stengt grense skyldes den voldsomme tilstrømningen av asylsøkere i nord. Bare den siste uken kom 1.113 asylsøkere til Norge over grensestasjonen Storskog. Aldri før har så mange kommet på én uke.

– Utfordringen med å stenge grensen er at det ikke løser noe problem. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen sier at hvis noen ber om asyl, skal vi behandle sakene, sier Solberg til NTB.

– Det er en annen prosess som må til for at vi skal kunne si «du kan returneres, du kan ikke». Det må være en sorteringsmekanisme, legger hun til.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen og andre Frp-politikere har krevd at grensen mot Russland må stenges.

Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen drøftet saken fredag. Mandag reiser Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til grensestasjonen ved Storskog.

Les også: Regjeringen vil kutte i trygd og pensjoner til flyktninger

Stort sett åpent

Når selve asylforhandlingene på Stortinget gjenopptas, er usikkert. Målsettingen er å få på plass en avtale innen jul.

Mens Venstre presenterte sine forslag før helgen, la Høyre og Frp mandag fram en felles liste med innstrammingstiltak som utdyper allerede kjente forslag fra regjeringen. Solbergs uttalelser ble gitt før denne listen ble kjent.

Solberg understreker at hun ikke har sett hele Venstres liste. Men ett av forslagene hun har minst til overs for, er at asylsøkere skal få midlertidig arbeidstillatelse fra dag én.

– Dette er den største «pullfaktoren» vi kunne gjennomført. Jobb fra dag én ville være en invitasjon til å få flere asylsøkere i dag, sier Solberg.

Les også: UDI sendte 53 asylsøkere på 30 mil lang drosjetur

Politisk dialog

Solberg opplyser at Norge fortsatt satser på å løse konflikten via diplomatiske kanaler. Så sent som fredag var det samtaler på politisk nivå med russiske myndigheter i Oslo, erfarer NTB. Grensekommissærene fra de to landene har også hatt flere møter hvor asyltilstrømningen har blitt diskutert.

– Jeg opplever ikke at russerne er uvillige til å hjelpe til her. Jeg opplever at vi har en god dialog. Prosessen er fortsatt på gang, sier hun.

Likevel kan det bli nødvendig å gjøre noe med grensekontrollen på et senere tidspunkt, varsler statsministeren.

– Det kan tenkes at vi, fordi vi ikke kommer gjennom på andre måter, må være tøffere på dette. Men vi er ikke der nå, konstaterer Solberg.

Les også: Rekordmange asylsøkere over Storskog

Færre til Finland

Forholdet mellom Norge og Russland er iskaldt og preget av de gjensidige sanksjonene i kjølvannet av Ukraina-krisen.

Enkelte norske eksperter har ment at Russland bevisst har ført en politikk hvor mange asylsøkere – og også personer som Russland angivelig ønsker ut av landet – på ulike måter har blitt kanalisert mot den norske grensen.

Ett argument har vært at Finland har mottatt langt færre asylsøkere enn Norge hittil i år, og at Russland ifølge norsk, lokalt politi har utvist mange av asylsøkerne som kommer til den norske grensen.

Et annet argument har vært at Russland angivelig ikke lenger krever Schengen-visum for å slippe migranter ut av landet og mot den norske grensen.

NTB har gjentatte ganger forsøkt å få den russiske ambassaden til å kommentere disse påstandene, men foreløpig uten hell.

Les også: Norge har drevet hemmelig diplomati for russisk avklaring

Høyre og Frps forslag for å håndtere asyltilstrømningen:

Høyre og Frp la mandag fram 15 forslag til tiltak for å håndtere asyltilstrømningen. Dette er noen av dem:

* Sikre retur av personer som søker asyl i Norge og som har hatt opphold i Russland, og gi dette arbeidet høyeste prioritet.

* Prioritere arbeidet med rask retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad, og spesielt prioritere retur av grupper der dette vil ha effekt på tilstrømningen fremover.

* Opprette omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland for å forebygge at de sendes ut på farefulle reiser.

* Dersom forholdene i asylsøkeres hjemland bedrer seg, skal utlendingsmyndighetene starte med tilbakekall av oppholdstillatelsen til personer som har fått opphold på grunnlag av situasjonen i landet.

* Stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger.

* Sørge for at ordningene for ytelser til asylsøkerne er minst like lave i Norge som i andre sammenlignbare land. Nivået på ytelsene til asylsøkerne skal være av en slik art at Norge ikke fremstår som økonomisk attraktivt i forhold til andre europeiske land. Det bør vurderes ordninger der pengeutbetalinger til asylsøkere erstattes med kuponger som kan innløses i mat og klær.

* Heve botidskravet for norsk statsborgerskap.

Personvernpolicy