Flertall vil bremse muligheten til å saksøke Norge

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt mener at regjeringens forslag om internasjonale tvisteordninger som en del av multinasjonale investeringsavtaler må konsekvensutredes. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)
Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt mener at regjeringens forslag om internasjonale tvisteordninger som en del av multinasjonale investeringsavtaler må konsekvensutredes. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Arbeiderpartiet krever konsekvensutredning, og samarbeidspartiene er skeptiske til deler av regjeringens forslag til internasjonale investoravtaler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et forslag til en modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs) ble lagt frem av regjeringen rett før sommerferien, med høringsfrist 13. august.

Flere av partiene på Stortinget er skeptiske til deler av forslaget. Spesielt omstridt er regjeringens ønske om å gi private multinasjonale investorer mulighet til å kreve erstatning av Norge dersom en lovendring påvirker investorens mulighet til å tjene penger her i landet.

Konsekvensutredning

Dette punktet reiser så mange spørsmål at det må konsekvensutredes, krever Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt.

– Det åpnes for voldgiftsdommer som kan sette norske rettsinstanser til side. Dette reiser spørsmål om hvorvidt vår evne til fritt å regulere standarder knyttet til arbeidsliv, helse og miljø vil bli påvirket, sier hun.

I høringsrunden tar LO til orde for konsekvensutredning. Det får Aps støtte:

– Dette er en for viktig sak til å kjøres igjennom uten konsekvensutredninger, sier Huitfeldt til NTB.

Les også: Karin Andersen (SV) krever svar om kom­mu­ne­nes TISA-bekymring

Like betingelser

Handelsforkortelser:

  • BIT (bilateral investment treaty) står for bilateral investeringsavtale. Avtale som inngås mellom to land, der hensikten er å beskytte investeringer gjort av private aktører.
  • ISDS (investor-state dispute settlements) løser tvister mellom en investor og en stat. En ordning innen BIT som gjør det mulig for multinasjonale selskaper å saksøke Norge i en internasjonal domstol – uten å gå veien via det norske rettsapparatet.
  • TTIP (transatlantic trade and investment partnership) er handelsavtalen som EU og USA forhandler om.
  • TISA (trade in services agreement) står for forhandlingene mellom 50 WTO-land, inkludert Norge, om handel med tjenester.

Hun understreker at Ap er generelt positive til investeringsavtaler.

– Vi er opptatt av at norske selskaper skal få like betingelser, trygghet og forutsigbarhet i sine investeringer internasjonalt som våre konkurrenter, noe som også bidrar til norsk økonomi og sysselsetting, sier Huitfeldt.

Også det internasjonale aspektet – at investeringsavtaler kan bidra til økte investeringer i utviklingsland er positivt, påpeker hun.

Må ikke hindre

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at hennes stortingsgruppe vil vurdere et forslag om konsekvensutredning, men at det viktigste for Venstre er at vi ikke kan lage avtaler som hindrer Norge å gå i front i miljølovgivning.

– Derfor må et slikt regelverk lages på en slik måte at nasjonale målsettinger verdsettes. Vi har sett eksempler på at stater er blitt saksøkt, for eksempel av tobakksindustrien, sier hun til NTB.

Hun er ikke i tvil om hvem som skal ha siste ord:

– Store internasjonale avtaler skal alltid behandles av Stortinget. Så denne debatten kommer vi til å få, sier Skei Grande.

Les også: Liv Signe Navarsete krever ekte TISA-åpenhet fra Børge Brende

Beskyttelse

Også fra KrFs næringspolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal reises det innvendinger til regjeringens forslag.

– Vår grunnholdning er at vi er skeptiske til å outsource politisk makt, sa hun nylig til Aftenposten.

Da utkastet til modellavtaler ble sendt ut på høring i mai, pekte næringsminister Monica Mæland (H) på at EU har over 1.400 slike avtaler, mot Norges 14.

– Norske bedrifter ønsker at vi skal inngå flere investeringsavtaler. Det er viktig for regjeringen å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i ustabile land, sa hun.

Personvernpolicy