Europarådets menneskerettighetskommissær utløser EØS-bombe:– Norge plikter å gi tilreisende romfolk tak over hodet

ROMFOLKS RETTIGHET: Norske myndigheter plikter ifølge Europarådet å gi tilreisende romfolk nødhusly. Ifølge EØS-avtalen kan alle som vil, komme hit fra fattige EU-land - men skulle klare seg selv. Her fra en ulovlig romleir på Sognsvann i 2012.
ROMFOLKS RETTIGHET: Norske myndigheter plikter ifølge Europarådet å gi tilreisende romfolk nødhusly. Ifølge EØS-avtalen kan alle som vil, komme hit fra fattige EU-land - men skulle klare seg selv. Her fra en ulovlig romleir på Sognsvann i 2012. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Romfolk og andre som kommer til Norge fra andre land, beholder sine menneskerettigheter. Norge har derfor plikt til å gi alle trengende som kommer hit, nødhusly.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det slår Europarådets menneskerettighetskommissær Nils Muižnieks fast på spørsmål fra ABC Nyheter - og utløser uro både hos Frp og SV.

Europarådets standpunkt kan nemlig utløse en ny EØS-utfordring for Norge:

Romfolk og andre fattigfolk fra hele EU kan ifølge EØS-avtalen fritt reise til Norge. Men ifølge EØS-reglene må de klare seg selv, noe som så langt kan ha begrenset strømmen av tiggere og arbeidssøkere til rike Norge.

– Er det slik å forstå at EØS-avtalens bestemmelse om at tilreisende EØS-borgere må klare seg selv, er i strid med menneskerettighetene, Nils Muižnieks?

– Som migranter beholder romfolk sine menneskerettigheter også når de reiser til et annet land. Minstekrav til sosiale rettigheter gjelder alle. For eksempel gjelder retten til nødhusly også tilreisende. Det går frem av den reviderte Europeiske sosiale pakt, som Norge har tilsluttet seg, svarer kommissæren.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Det er en menneskerett å ta rombarn ut av skolen

– Kan ikke bli verdens sosialkontor

Er så regjeringen enig i at Norge har plikt til å skaffe tak over hodet til alle fattige tilreisende som trenger det, inkludert hus- og arbeidsløse EØS-borgere?

Europaminister Vidar Helgesen (H) ønsker ikke å uttale seg om denne siden ved EØS-avtalen. Utenriksdepartementet henviser spørsmålet til Arbeids- og sosialdepartementet.

– Regjeringen er helt åpenbart enig i og svært opptatt av at menneskerettighetene skal gjelde for alle. Men det må gå an å ha to tanker i hodet, svarer statsråd Robert Eriksson (Frp) der.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kan ikke la mennesker sulte eller fryse, men samtidig kan vi ikke være hele verdens sosialkontor, sier han.

Særlig i Oslo har det vakt oppsikt at tilreisende tiggere fra Romania har sovet under broer, i parker og i ulovlige teltleire i Nordmarka.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Oslo kommune vil fjerne romfolk fra Sognsvann

Solhjell krever avklaring fra regjeringen

– Er SV enig i at Norge har plikt til å tilby tilreisende romfolk og andre fattige EØS-borgere nødhusly?

– Jeg synes regjeringen er nødt til å avklare dette ganske raskt. Det er åpenbart en motsetning mellom det Europarådets rapport sier, og det vi har lagt til grunn for norsk politikk i EØS-avtalen, svarer SVs nestleder, stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell, til ABC Nyheter.

– Forstår jeg det riktig, sier Europarådets kommissær at Norge må sørge for nødhusly også for dem med korttidsopphold, mens vi gjennom EØS-avtalen forstår det sånn at det er hjemlandets ansvar, legger han til.

– Hjemlandet har ansvaret for dem

– Alle forstår at det ville ha effekt på tilstrømningen til Norge dersom Europarådets tolkning skal gjelde. Men først må vi finne ut hva som er riktig, sier Solhjell.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vil be regjeringen komme med en avklaring om de aksepterer dette. Dersom de ikke på egen hånd tar saken opp, vil jeg eller andre i SV ta den opp i Stortinget, sier Bård Vegar Solhjell.

– Hva mener du og SV om prinsippet i EØS-avtalen om fri flyt av mennesker, men at et vertsland ikke har til oppgave å sørge for dem hvis de ikke kan ta vare på seg selv?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– SV er jo mot EØS-avtalen. Men så lenge vi har den, har jeg forstått den sånn at deres hjemland har ansvaret, svarer Solhjell.

Sandberg: – Naiv ekspert-tolkning

Erikssons partifelle, Frp-nestleder Per Sandberg, har også meninger om Norge har plikt til å skaffe nødhusly til alle tilreisende EØS-borgere som trenger det.

– Hva kan det i så fall føre til innenfor en EØS-avtale med fri flyt av mennesker?

– Det er nettopp denne typen naiv tolkning av menneskerettighetene som tidligere har gjort at jeg har tatt opp debatten rundt hvordan enkelte «eksperter» mener menneskerettigheter bør praktiseres i dag, svarer Per Sandberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Menneskerettighetene er til for å sikre mennesker grunnleggende trygghet, ikke å få på plass åpenbart urimelige politiske løsninger. Dersom kommissæren mener Norge bryter Den europeiske menneskerettskonvensjonen på dette punktet, imøteser jeg derfor en vurdering i Strasbourg-domstolen. Jeg føler meg trygg på at domstolen i så tilfelle vil dømme i Norges og FrPs favør, slår Sandberg fast.

Les også: Vil hindre romfolk å bruke Botanisk hage som do

Inspeksjon viste klanderverdig Norge

I vår offentliggjorde Muižnieks en rapport om situasjonen for menneskerettigheter i Norge. Der slår han i punkt 67 fast at ifølge de europeiske normene Norge har ratifisert, gjelder retten til husvære også korttids immigranter, også «irregulære» migranter.

Husly må skaffes også når immigrantene er blitt bedt om å forlate landet.

Rapporten er en oppsummering med mye kritikk av Norge etter en inspeksjonsreise kommissæren gjennomførte her i januar.

Les Europarådets vurderinger av menneskerettigheter i Norge

Les Den europeiske sosialpakt