Nav pauser bruk av kontoopplysninger – skal gjennomgå personvernet

Nav gjør endringer i praksisen for innhenting av informasjon. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB
Nav gjør endringer i praksisen for innhenting av informasjon. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nav har midlertidig stanset innhenting og bruk av opplysninger fra valutaregisteret og kontoopplysninger til kontrollformål. Ingen skal ha blitt uriktig anmeldt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nav har midlertidig sluttet å bruke opplysninger fra valutaregisteret og kontoopplysninger i sine kontroller. Etaten skal nå sikre at personvernet ivaretas.

– Vi erkjenner at vi må bli enda bedre på dette området. I tillegg til å gjennomgå praksis ved bruk av valutaregisteret og kontoopplysninger, vil Nav også gjøre en bredere gjennomgang og oppfølging av arbeidet med personvernforordningen i etaten, sier fungerende ytelsesdirektør Ketil Svanholm i Nav.

Fram til januar i år lastet Nav jevnlig ned opplysninger fra valutaregisteret for å avdekke om personer som mottar ytelser, oppholder seg i utlandet. Hensikten har vært å forhindre feilutbetalinger og trygdesvindel.

I tillegg har Nav også hentet inn kontoopplysninger om sine brukere.

Begge disse praksisene har Nav nå stanset etter en dialog med overvåkingsorganet Esa.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nav avsluttet nedlastning av valutaregisteret fra januar i år. I mai stoppet vi også innhenting av opplysninger fra valutaregisteret i enkeltsaker. Dette gjelder fram til en personvernkonsekvensvurdering foreligger, sier Svanholm.

– Vårt ansvar

Etaten skal nå sikre at personvernforordningen ivaretas før de eventuelt starter opp igjen innhentingen.

– Det er vårt ansvar å sikre at personopplysninger behandles i tråd med regelverket. Gjennom dialogen med Esa har vi kommet fram til at vi trenger grundigere vurderinger og bedre dokumentasjon på dette området, sier Svanholm.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Innhentingen av kontoopplysninger ble stanset i juni.

– Det betyr at vi i en periode ikke vil benytte kontoopplysninger til å avdekke, utrede eller behandle saker om feilutbetalinger eller trygdesvindel. Jeg vil understreke at gjeldende praksis verken har medført at noen har mistet ytelser de har hatt krav på eller blitt uriktig anmeldt. Dette handler om rutiner ved innhenting av informasjon, sier Svanholm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kommer ikke til å bruke kontoopplysninger eller informasjon fra valutaregisteret før personvernkonsekvensvurderingene er gjennomført, fortsetter han.

Påvirker ikke søknader om ytelser

Nav skal fortsatt undersøke og avdekke feilutbetalinger og trygdesvindel på andre måter.

Nav har hjemmel i folketrygdloven til å innhente og benytte informasjonen fra valutaregisteret og kontoopplysninger til sine kontroller. Personvernkonsekvensvurderingene er under arbeid nå, og Advokatfirmaet Wiersholm bistår Nav i dette arbeidet.

– Vi prioriterer først å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering for kontoopplysninger. Dette arbeidet er allerede i gang og vil pågå gjennom sommeren. Den skal være klar til midten av august, sier Svanholm.

Saken vil ikke påvirke behandlingen av søknader om ytelser.

– Det betyr at alle fortsatt skal få pengene de har krav på, sier Svanholm.