Flytoget overføres til Samferdselsdepartementet

Flytoget nå hørende innunder Samferdselsdepartementets fold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Flytoget nå hørende innunder Samferdselsdepartementets fold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Eierskapet av Flytoget blir fra 1. juli overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå samler vi eierskapet til statens to persontogselskaper Vy og Flytoget på ett sted. Med overføringen av eierskapet til Flytoget legger vi til rette for en mer helhetlig styring av jernbanesektoren og en samlet forvaltning av persontogselskapene som staten eier. Overføringen vil i seg selv ikke føre til endringer for Flytoget, verken for passasjerene eller for selskapet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Både Vy og Flytoget driver sin persontogvirksomhet på Østlandet med utgangspunkt i en direktetildelingsavtale, og regjeringen har vedtatt å stoppe konkurranseutsettingen av persontogtjenester på Østlandet.