Økonomer spår senere rentekutt og ser en viss fare for økning

Økonomene er sjeldent enige om de bakenforliggende forholdene når Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal vurdere pengepolitikken framover. Konklusjonen er ingen rentekutt nå og trolig kommer det første kuttet senere enn anslått. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Økonomene er sjeldent enige om de bakenforliggende forholdene når Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal vurdere pengepolitikken framover. Konklusjonen er ingen rentekutt nå og trolig kommer det første kuttet senere enn anslått. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere økonomer tror det første rentekuttet kommer mot slutten av året – andre ser en liten fare for at styringsrenta skal opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi venter at rentebanen blir hevet, til tross for at inflasjonen har vært lavere enn ventet siden marsmøtet, skriver Magne Østnor i en oppsummering av DNB Markets' syn på pengepolitikken.

Rentekomiteen i Norges Bank satt samlet onsdag – ikke bare for å ta stilling til hva som skal gjøres med renta i denne omgang, men også for å sluttføre arbeidet med Pengepolitisk rapport. Den kommer til å legge for dagen sentralbankens syn på den økonomiske utviklingen internasjonalt og her hjemme, men ikke minst kommer den til å si noe om forventningene framover.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache offentliggjør beslutningen og rapporten torsdag klokka 10.

Rentebanen viser hva sentralbanken mener er den mest sannsynlige utviklingen til styringsrenta framover. Hvis rentebanen heves, slik DNB Markets tror, betyr det i denne sammenhengen at det første rentekuttet mest sannsynlig blir skjøvet noe fram og at det vil ta lengre tid enn tidligere anslått før styringsrenta kommer ned på mer normale nivåer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kostbart lønnsoppgjør

I forrige uke kom både Statistisk sentralbyrå (SSB) og næringslivsorganisasjonen NHO med nye forventninger til renteutviklingen: Renta skal ned én gang i år, men først helt mot slutten av året.

Økonomene i DNB Markets mener rentedifferansen – at rentenivået hos handelspartnerne er høyere enn ventet – og årets romslige lønnsoppgjør mer enn utligner effekten av at prisveksten har kommet raskere ned enn Norges Bank har lagt til grunn. De peker også på at bedriftene i Regionalt nettverk oppgir forverringer om høyere kapasitetsutnyttelse og økt aktivitet framover.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi tror den nye, høyere rentebanen vil antyde rentekutt i desember, uten helt å utelukke muligheten for kutt i september, skriver Østnor.

I grunnlaget for rentebanen fra mars er det lagt inn forventninger om en lønnsvekst på 4,9 prosent, mens partene i frontfaget ble enige om en anslått ramme på 5,2 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Både Norsk Industri og Fellesforbundet var raskt ute med å hevde at rammen var så marginalt høyere enn Norges Banks anslag at det ikke vil påvirke priser med påfølgende rentepress. Stadig flere økonomer har imidlertid siden i våres hevdet det motsatte.

Se video: Blir vitne til dette: – Herregud! Nei!

Færre grunner til kutt

– Norges Bank kommer til å signalisere at renta kan bli holdt oppe lenger enn man tidligere har sett for seg. Den nye rentebanen vil sannsynligvis tilsi at kutt i september er ute og at det bare er 50 prosents sjanse for at det første kuttet kommer i desember, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i en forhåndsanalyse.

Han deler vurderingen til DNB-økonomene rundt forholdene som påvirker pengepolitikken og skriver at grunnene Norges Bank har til å kutte renta med det første blir færre og færre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken utelukker overfor NTB ikke at Norges Bank hever renta etter forventninger om fortsatt romslige lønnsoppgjør fremover. Hun peker også på at kombinasjonen av at internasjonale renter har økt siden mars, vekstutsiktene er sterkere, i tillegg er kostnadspresset, lønnsveksten er høyere enn det Norges Bank la til grunn i mars.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Alle disse forholdene mener vi trekker rentebanen såpass mye opp at vi ikke skal utelukke en renteheving, men det er ikke vår hovedforventning, understreker hun overfor NTB.

Fare for renteøkning

Handelsbanken tror rentebanen som blir presentert torsdag formiddag vil indikere en renteheving i tredje kvartal med 30 prosent sannsynlighet.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 løfter i et intervju med Dagens Næringsliv muligheten for at renta kan bli satt opp og at sentralbanken i alle tilfelle vil følge den amerikanske sentralbanken og vente ytterligere med kutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Og jeg tror de av hensyn til kronekursen vil legge inn i rentebanen at det er en liten sannsynlighet for at det vil komme en renteøkning, sier hun.

Styringsrenta til Norges Bank har ligget på 4,5 prosent siden desember. Det er markant høyere enn sentralbanken selv anslo da den kunngjorde den første av til sammen 14 renteøkninger høsten 2021. Siden da har rentebanen blitt hevet flere ganger og forventningene til rentekutt blitt skjøvet stadig lenger fram i tid.