Norsk våpeneksport økte kraftig i fjor

Luftvernsystemet NASAMS i produksjonshallen hos Kongsberg Defence Aerospace i Kongsberg. Foto: Heiko Junge / NTB
Luftvernsystemet NASAMS i produksjonshallen hos Kongsberg Defence Aerospace i Kongsberg. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske selskaper solgte i fjor våpen og forsvarsmateriell for 12 milliarder kroner, en økning på 35 prosent fra året før. USA kjøper klart mest.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen la fredag fram den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell.

På ett år har eksporten økt fra 8,9 til 12 milliarder kroner.

En markant økning er ikke unaturlig i en sikkerhetspolitisk usikker tid hvor mange allierte land øker sine forsvarsbudsjetter og materiellanskaffelser, skriver regjeringen i meldingen.

Changemaker: Hårreisende

USA er den største mottakeren og handlet i fjor våpen og forsvarsmateriell for 2,14 milliarder kroner. Av dette er 1,8 milliarder innkjøp av såkalt A-materiell – altså våpen, ammunisjon og annet som brukes direkte i kamp og strid.

– Hårreisende når vi vet at USA donerer våpen til Israel med norske våpendeler, mener leder Marte Hansen Haugan i Changemaker.

Med dagens regelverk kan ikke Norge legge noen føringer for hvilke land USA videreselger norskproduserte våpen til. Organisasjonen har mange ganger uttrykt bekymring over at Norge ikke praktiserer sluttbrukererklæring med re-eksport-klausul.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– At norske våpen og våpenkomponenter blir brukt av et land vi selv velger å ikke selge direkte til, vitner om mangelfull kontroll i våpeneksporten, sier Hansen Haugan.

Amerikanernes innkjøp ble dog redusert med drøyt 45 millioner kroner i fjor sammenlignet med året i forveien.

Se video: Ukraina advarer etter dette

Eide: Våpen skal ikke på avveie

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier regjeringen er opptatt av å ha et ansvarlig og strengt regelverk for eksportkontroll, og at det er viktig med åpenhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norske våpen skal ikke komme på avveie, og vi skal sørge for at eksport fra Norge ikke har en negativ virkning på konflikter og internasjonale relasjoner, sier han.

Samlet sett står Nato-medlemmer og europeiske land for 84 prosent av eksport av våpen og ammunisjon (A-materiell), og 91 prosent av øvrige forsvarsrelaterte varer (B-materiell). Forsvarsmateriell for 210 millioner kroner gikk til allierte land for videre donasjon til Ukraina.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier regjeringen legger vekt på åpenhet om eksportkontrollregelverket. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP / NTB
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier regjeringen legger vekt på åpenhet om eksportkontrollregelverket. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP / NTB

Rødt og SV etterlyser sluttbrukererklæring – igjen

Våpensalget til USA vekker sterke reaksjoner hos Rødt og SV, som nok en gang etterlyser sluttbrukererklæring. Rødt vil stille forslag om dette når Stortinget behandler meldingen i høst.

– Det er parodisk å si at Norge har et «strengt eksportregelverk» samtidig som vi selger våpen for 1,8 milliarder til USA, som de når som helst kan videresende til Israel uten at Norge krever noen slags garanti mot videresalg, sier partiets utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes.

SVs Ingrid Fiskaa hadde ventet at problemstillingen i det minste ble tatt opp i stortingsmeldingen.

– Det er helt utrolig at regjeringen ikke så mye som nevner Israels krig mot Gaza eller det faktum at varer produsert i Norge, blir del av våpen og fly som USA kan gi videre til Israel, i våpeneksportmeldingen, sier hun.

Våpensalget til USA vekker sterke reaksjoner hos Rødt og SV. Foto: Skjermdump NRK / NRK
Våpensalget til USA vekker sterke reaksjoner hos Rødt og SV. Foto: Skjermdump NRK / NRK

Prisstigning og lange kontrakter

Når det gjelder omfanget av eksporten, peker Eide på at forsvarsmateriell ofte dreier seg om store kontrakter og leveranser som fordeler seg ujevnt over lang tid. Dermed kan nivået på eksporten variere fra år til år. Valutakurs og prisstigning påvirker også eksportverdien.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen er opptatt av å sikre forutsigbarhet for forsvarsindustrien, understreker utenriksministeren.

– En konkurransedyktig forsvarsindustri bidrar til norsk og alliert sikkerhet og skaper arbeidsplasser over hele Norge, sier Eide.

Antall produsenter har også økt siden forrige rapport. I 2022 var det 90 norske virksomheter som eksporterte forsvarsmateriell og tjenester, mens tallet var 118 i fjor.

SVs Ingrid Fiskaa hadde ventet at problemstillingen i det minste ble tatt opp i stortingsmeldingen. Foto: Terje Pedersen / NTB
SVs Ingrid Fiskaa hadde ventet at problemstillingen i det minste ble tatt opp i stortingsmeldingen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fortsatt stort salg til Qatar

Ungarn sto for den største eksportøkningen fra Norge i fjor, med en påplussing på 1,2 milliarder kroner.

Dernest følger Tyskland, Romania og Storbritannia, som økte sine innkjøp av norskprodusert våpen og forsvarsmateriell med 570, 550 og 520 millioner kroner.

Den største nedgangen gjaldt eksport til Qatar. Eksporten ble kuttet med 1,1 milliarder kroner, men landet ligger fortsatt helt i toppen blant mottakere med innkjøp av våpen og ammunisjon for 1,2 milliarder kroner.

Omfanget av våpensalg til Qatar har i en årrekke vekket kritikk, blant annet fra en rekke organisasjoner.