Bank: Kan ikke utelukke renteheving fra Norges Bank neste uke

Nordmenn har fått mer å rutte med etter lønnsoppgjøret, og det preger norsk økonomi. Dermed ligger det også an til at de varslede rentekuttene fra Norges Bank vil komme senere, mener sjeføkonomer i flere banker. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Nordmenn har fått mer å rutte med etter lønnsoppgjøret, og det preger norsk økonomi. Dermed ligger det også an til at de varslede rentekuttene fra Norges Bank vil komme senere, mener sjeføkonomer i flere banker. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken utelukker ikke at Norges Bank hever renten neste uke etter forventninger om økt lønnsvekst neste år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De 400 bedriftene som er med i Norges Banks regionale nettverk, regner med at årslønnsveksten vil ende på 5,2 prosent i år, og at den vil bli 4,3 prosent neste år. De melder om økt virksomhet og sysselsetting, men samtidig om press på priser og lønnsomhet.

Rapporten med bedriftenes forventninger kommer en uke før Norges Banks neste rentebeslutning den 20. juni. Etter rentemøtet i mars antydet sentralbanksjef Ida Wolden Bache at dagens rentenivå på 4,5 prosent vil ligge uendret fram til høsten før den gradvis skulle settes ned. Dette sås det nå tvil om.

Nesten en unison bankbransje reagerte torsdag med at signalene fra landets bedrifter vil utsette de ventede rentekuttene fra Norges Bank til høsten. Økonomene i Handelsbanken åpner til og med for at det kan komme ytterligere rentehevinger.

– Det er en kombinasjon av at internasjonale renter har økt siden mars, vekstutsiktene er sterkere, i tillegg er kostnadspresset, lønnsveksten, på mellomlang sikt høyere enn det Norges Bank la til grunn i mars. Alle disse forholdene mener vi trekker rentebanen såpas mye opp at vi ikke skal utelukke en renteheving, men det er ikke vår hovedforventning, skriver Sara Midtgaard til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Midtgaard uttalte seg også om det mulige scenarioet til TV 2 torsdag ettermiddag.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, tror på senere rentekutt enn hva som tidligere er antydet fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Hanna Johre / NTB
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, tror på senere rentekutt enn hva som tidligere er antydet fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Hanna Johre / NTB

Lønnsoppgjøret bekymrer

– Bedriftene tror prisveksten vil bli viktig for lønnsveksten neste år, og enkelte er bekymret for at årets lønnsoppgjør vil bidra til å holde prisveksten oppe, skriver Norges Bank torsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kommer fram i årets andre undersøkelse i Norges Banks regionale nettverk. Ved forrige rapport i mars regnet bedriftene med en lønnsvekst i år på 4,9 prosent, så forventningene er oppjustert både for 2024 og 2025.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, Norges største bank, sier tendensen viser at konsekvensen av lønnsveksten vil kunne bli dyrere varer og tjenester fra bedrifter som sliter med inntjeningen.

– Det vil forsinke inflasjonsnedgangen, noe som, sammen med bedret etterspørsel i økonomien, legger til rette for at rentenedgangen blir av det forsiktige slaget. Vi tror det første rentekuttet vil komme i desember, men at den videre nedgangen blir gradvis, og at den stopper opp på rundt 3,25 prosent, bare 1,25 prosentpoeng lavere enn i dag, sier hun til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se video: Hadde 35 liter bensin i kjelleren

Sterk konkurranse

Målet for sentralbanken er en inflasjon ned mot 2 prosent. Mandag kom Statistisk sentralbyrås tall på at prisstigningen ser ut til å stagnere i norsk økonomi. Med god hjelp fra fallende strømpriser endte konsumprisindeksen de siste tolv månedene på 3 prosent, et fall fra 4,8 prosent siden desember.

Årets lønnsoppgjør har imidlertid satt sitt preg på arbeidslivet.

– Flere bedrifter forteller at det er vanskelig å holde lønnsveksten mye under rammen i de sentrale forhandlingene, selv om inntjeningen i egen bedrift er svak. Samtidig bidrar sterk konkurranse om arbeidskraften innenfor enkelte yrkes­grupper til høyere lønnsvekst, skriver Norges Bank i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tipper uendret rente

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR Bank sier det er gode nyheter at det igjen går bedre for norske bedrifter og at flere igjen kan komme i jobb. Han regner også med et første rentekutt først helt på slutten av året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Baksiden av medaljen er at dette fører til økt inflasjonspress, og det kan ta lengre tid før renten blir kuttet. Jeg tipper uendret rente utover høsten, første rentekutt kommer nok i desember. Dette avhenger av at inflasjonen kommer ned, sier Knudsen til NTB.

I Nordea tolkes rapporten fra Norges Bank som at økonomien forbedres på alle fronter.

– Regionalt nettverk viser solide forbedringer på alle fronter: Forventninger om høyere aktivitet framover, mindre forskjeller mellom sektorer, økning i sysselsetting, investeringer og lønn, skriver seniorstrateg Dane Cekov til NTB.

– Dermed er det lite hast for Norges Bank å senke renten, slår han fast.

Fortsatt fall i bygg

Bedriftene som er spurt, har generelt en stigende optimisme og melder om økt aktivitet og planer om vekst i sysselsettingen. For bygg- og anleggsbransjen går forventningene derimot den andre veien. De ser for seg et videre fall i aktiviteten. Dette rammer også arkitekter, som melder om mindre å gjøre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bedriftene venter at økt kjøpekraft som følge av høy lønnsvekst i år, vil øke husholdningenes etter­spørsel etter tjenester utover høsten. Svekkelsen av kronekursen har allerede ført til mer turisme, og bedriftene tror den vil bidra til at også flere nordmenn velger å feriere i Norge i sommer, skriver Norges Bank i rapporten.

Det regionale nettverket består av ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner rundt om i landet, som fire ganger i året blir intervjuet av Norges Bank om den økonomiske utviklingen og utsiktene framover.