Så lenge lever katten din: Unik kattestudie avslører levetid for ulike raser

Katter av blandingsrase lever lengst. Blanding av gener kan gjøre katten mer motstandsdyktig mot sykdommer.
Katter av blandingsrase lever lengst. Blanding av gener kan gjøre katten mer motstandsdyktig mot sykdommer. Foto: Pexels
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kattens rase har stor innvirkning på hvor lenge den lever. Det samme har kastrering, sterilisering og kjønn. En sphynx-katt, bedre kjent som en kanadisk hårløs katt, har den klart korteste levetiden på mindre enn syv år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).

Hvor gammel blir katten din?

Det høres ut som et umulig spørsmål å svare på. Det er vel mange faktorer som spiller inn på kattens levetid? Alt fra hva den spiser, hvor mye mosjon den får, til hvilken eier den har.

Men forskerne bak en ny britisk studie mener de har funnet et vitenskapelig estimat på det, uten å se på eier eller kosthold.

De analyserte veterinærdata fra nesten 8000 katter i Storbritannia, med fokus på rase, kjønn og sterilisering eller kastrering.

– Fremtidige katteeiere kan bruke dette når de skal velge mellom katteraser, slik at de får et bedre innblikk i den forventede levealderen, sier Pernille Holst, veterinær og forsker ved Københavns Universitet.

Hun understreker også at veterinærer kan bruke kunnskapen om kattens forventede levetid til å gi katteeiere veiledning i hva slags behandling katten bør få.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Studien er publisert i tidsskriftet Journals of Feline Medicine and Surgery.

Se arkivvideo: Eksotisk kattedyr filmet utenfor Bergen

Stor forskjell i forventet levealder

Forskerne analyserte informasjon om nesten 8.000 katter. Alle kattene hadde en veterinærjournal, noe som betyr at de hadde vært hos veterinær minst én gang.

Dette gir noen statistiske utfordringer når det gjelder seleksjonsskjevhet, sier Pernille Holst. Det er ikke alle katter som blir tatt med til veterinæren, så det er ikke sikkert at kattene i studien representerer levetiden til alle huskatter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I gjennomsnitt lever en katt 11,7 år i Storbritannia, ifølge studien. Når det gjelder de ulike rasene, kan du se forventet levealder i tabellen under.

Merk imidlertid at det er relativt få av hver katterase i studien, så tallene er ganske usikre.

Flere ting skiller seg ut ved første øyekast.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen raser er forventet å leve dobbelt så lenge som andre.

– Vi kjenner ikke dødsårsakene til kattene i studien, så den kan ikke fortelle oss årsakene til at noen katteraser lever kortere enn andre, forklarer Pernille Holst.

– Men noen raser er mer disponert for visse sykdommer. Forskerne bak studien understreker for eksempel at sphynx-katten disponert for hjertesykdommer.

Maine Coon, som er en populær rase i Norge, ligger et sted i midten.

Men 7117 av kattene i studien var av blandingsrase. Det at denne kategorien utgjør en så stor andel, byr på utfordringer for forskerne.

De 8.000 kattene døde mellom januar 2019 og mars 2021. Pernille Holst understreker at det bør tas forbehold om de spesifikke katterasene, da det finnes få observasjoner av dem sammenlignet med blandingsraser. Dette medfører statistisk usikkerhet, og tallene i parentes angir intervallet som den forventede levealderen sannsynligvis ligger innenfor. (Kilde: Journal of Feline Medicine and Surgery)
De 8.000 kattene døde mellom januar 2019 og mars 2021. Pernille Holst understreker at det bør tas forbehold om de spesifikke katterasene, da det finnes få observasjoner av dem sammenlignet med blandingsraser. Dette medfører statistisk usikkerhet, og tallene i parentes angir intervallet som den forventede levealderen sannsynligvis ligger innenfor. (Kilde: Journal of Feline Medicine and Surgery)

«Livstabeller» er basert på nåtiden

Med mye informasjon om mange tusen katter, skulle du kanskje tro at et gjennomsnitt eller median for forventet levealder for katter ville være nyttig informasjon.

Men forskerne bak studien har valgt å gå i en annen retning, noe Holst mener er en god idé.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Medianen sier ikke noe om hvor gammel en bestemt katt blir, sier hun.

«Livstabeller» kan derimot si noe mer nøyaktig om kattens forventede levealder. Hun understreker imidlertid at katteeiere bør være forsiktige og ikke gå ut fra at en forventet levealder gjelder akkurat for katten hjemme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik tabeller gjør at forskerne kan se på spesifikke intervaller i kattens liv.

Når katten er tre år gammel, hvor stor er sannsynligheten for at den blir fire?

Når den er fire år gammel, hvor stor er sannsynligheten for at den blir fem?

Når den er fem, hvor mange år har den sannsynligvis igjen?

Forskerne tar utgangspunkt i de kattene som er igjen i datamaterialet når kattene er tre år gamle, og jobber seg fremover i kattens liv.

Katter som eventuelt har dødd før de er tre år gamle, er ikke lenger med i statistikken, slik de ville vært i en studie som ser på medianen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Pernille Holst gir dette katteeiere, veterinærer og forskere et mye bedre innblikk i kattens forventede levealder.

Kjønn er av stor betydning

Som katteeier gir studien mer nyttig informasjon enn det faktum at noen katteraser lever lenger enn andre. Noe som kanskje ikke er så overraskende.

Kjønn har stor innvirkning på kattens levetid.

Akkurat som hos mennesker ser det ut til at hunnkatter lever lenger. I gjennomsnitt lever de 1,3 år lenger enn hannkatter.

Årsaken er også noe av den samme som hos mennesker.

– En av grunnene til at hannkatter lever kortere, kan være deres naturlige atferd, der de er mer tilbøyelige til å havne i slåsskamper, sier Pernille Holst.

Datautfordring: Seleksjonsskjevhet

Dataene i studien kommer fra katter som har vært hos veterinæren. Dette skaper en statistisk seleksjonsskjevhet (selection bias) fordi ikke alle katter blir tatt med til veterinæren før de dør.

Studien har derfor en skjevhet som kan bety at kattenes forventede levealder er høyere enn den er for katter generelt.

Pernille Holst antar derimot at de katteeierne som er interessert i studien, sannsynligvis bryr seg nok om kattene sine til å ta dem med til veterinæren selv. I så fall er ikke denne usikkerheten så viktig.

Hun understreker også at resultatene fra en britisk studie om katter ikke kan oversettes én-til-én til et annet land. Det er både kulturelle og økonomiske forskjeller i ulike samfunn som kan påvirke når en katteeier velger å avlive katten sin.

Ifølge henne er britene generelt progressive når det gjelder å behandle katter hos veterinæren.

Kastrering og sterilisering

Hvis kattene i studien var kastrerte eller steriliserte, levde de 1,1 år lenger enn kattene som ikke var det.

– Dette er et interessant funn, sier Holst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men før man konkluderer med at kastrering og sterilisering bidrar til et lengre liv, bør man huske på at det kan være andre faktorer som er forskjellige for kastrerte og steriliserte katter, forklarer hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til slutt, den brede gruppen av katter av blandingsrase lever halvannet år lenger enn rasekatter. Dette tallet bør imidlertid tas med en klype salt, da det som nevnt er stor forskjell i levetiden til rasekatter.

En forklaring kan være at blandingsraser er mer motstandsdyktige mot sykdom på grunn av de blandede genene.

Referanse:

Kendy Tzu-yun Teng mfl.: Life tables of annual life expectancy and risk factors for mortality in cats in the UK. Journal of Feline Medicine and Surgery, 2024. DOI: 10.1177/1098612X24123455

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.