Trygdeoppgjøret: – Uverdig behandling av eldre

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5408 kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5408 kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5408 kroner til 124.028 kroner i årets trygdeoppgjør. – Oppgjøret mangler en sosial profil, mener Pensjonistforbundet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette oppgjøret mangler en sosial profil, og vi setter nå vår lit til at Stortinget sørger for å gi dem med lavest og lavere pensjon, et skikkelig løft, sier leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet til FriFagbevegelse.

I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna kommenterer trygdeoppgjøret. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna kommenterer trygdeoppgjøret. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– I Norge skal alle skal ha trygghet for pensjon og trygd. Jeg er glad for at alle parter i trygdeoppgjøret er enige om tallgrunnlaget. Dette er en regelstyrt og forutsigbar ordning. Som de aller fleste av organisasjonene peker på, blant annet alle de fire arbeidstakerorganisasjonene, er resultatet av årets trygdeoppgjør fullt i samsvar med reglene som Stortinget har bestemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Veldig skuffet

Oppgjøret beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst.

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er misfornøyd med årets trygdeoppgjør. Han mener det mangler en sosial profil. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: NTB
Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er misfornøyd med årets trygdeoppgjør. Han mener det mangler en sosial profil. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: NTB

– Vi er veldig skuffet over at hovedkravet vårt ikke blir innfridd. Vi er kjent med tallene som ligger til grunn, men vi hadde håpet på en sterkere sosial profil fra regjeringen. Det er stadig flere mennesker som sliter, sier han til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Pensjonistforbundet, Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) leverte 16. mai felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør.

De krevde blant annet en minsteøkning på 13.650 kroner til pensjonister og uføre, og lavere skatt for pensjonister.

– Småpenger

Også Rødt reagerer på oppgjøret. Stortingsrepresentant Mimir Kristjansson mener dette bare blir småpenger for de som har minst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Minsteytelsene i folketrygden er i dag på et nivå det knapt går av å leve av. Regjeringen burde brukt trygdeoppgjøret til å bli enige med organisasjonene om en opptrappingsplan for de laveste ytelsene, men når det ikke skjer, vil vi løfte slike forslag på Stortinget, sier han.

SV ønsker et kronetillegg for dem som får minst, etter modell fra lønnsoppgjøret.

– Nå er vi lei av at det å være minstepensjonist er synonymt med å leve i fattigdom. Det er en uverdig behandling av våre eldre. Vi vil jobbe for et løft for de som har minst. SV har allerede økt minsteytelsene for de på uføre- og arbeidsavklaringspenger. Det følges opp nå. Tiden er inne for at flere får et ekstra løft, sier Freddy André Øvstegård, sosialpolitisk talsperson i SV og leder av Stortingets arbeid- og sosialkomité.

Pensjon og trygdeutbetalingene økes med virkning fra utbetalingen i juni, inkludert en etterbetaling for mai måned.