Aktor: Andersen var alene i Baneheia – må dømmes til to års fengsel

Aktor Johan Øverberg var tydelig i sin prosedyre på at aktoratet mener de nye bevisene i Baneheia.-saken viser at Jan Helge Andersen var alene som overgrepene og drapene for 24 år siden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Aktor Johan Øverberg var tydelig i sin prosedyre på at aktoratet mener de nye bevisene i Baneheia.-saken viser at Jan Helge Andersen var alene som overgrepene og drapene for 24 år siden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

DNA-beviset og telebeviset trekker i samme retning, mener aktor: Jan Helge Andersen var alene da han voldtok og drepte to små jenter i Baneheia for 24 år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har lagt fram et nytt bevisbilde – et bilde som viser Jan Helge Andersen alene som gjerningsmann, sa statsadvokat Johan Øverberg da han innledet aktoratet prosedyre i Sør-Rogaland tingrett onsdag morgen.

Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur ved Kristiansand sommeren 1998. De to jentene ble søndag 21. mai 2000 funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand. FOTO: PRIVAT / SCANPIX Foto: NTB
Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur ved Kristiansand sommeren 1998. De to jentene ble søndag 21. mai 2000 funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand. FOTO: PRIVAT / SCANPIX Foto: NTB

Medaktor Andreas Schei konkluderte prosedyren med å legge ned påstand om at Andersen blir dømt til tro års fengsel for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Den lave straffeutmålingen skyldes at Andersen allerede er dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Retten kan samlet sett ikke gå utover lovens maksimum på 21 års fengsel.

Schei ga retten en inngående gjennomgang av det viktigste beviset: DNA-funn fra Andersen på begge ofrene som er forenlige med at de ble avsatt under seksuelle overgrep.

– Vi har 15 treff som er sammenfallende med Andersen, samt to fra obdusenten og et fra et familiemedlem. Men det er ingenting som tyder på innblanding fra Viggo Kristiansen – eller fra noen annen bestemt person. Det er ingenting som tyder på en gjerningsmann nummer to, uansett hvordan man ser på det, sa Schei.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er 15–0 til Andersen. Det er 15 treff på ham og ingen fra en eventuell annen gjerningsmann, sa han.

Hvem er Andersen?

Etter fem uker av den gjenåpnede drapssaken mot Jan Helge Andersen (43) er den nå inne i sine siste dager. Aktoratet og bistandsadvokatene prosederer onsdag, og saken tas opp til doms når forsvarer Svein Holden er ferdig med sin prosedyre torsdag ettermiddag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktoratet har åpnet for at retten kan falle ned på en dom for medvirkning til drapet hvis den mener bevisene mot Andersen ikke holder til å dømme ham for selve drapet.

Øverberg belyste i prosedyren gjennomgående selvmotsigelser og ulogiske momenter i Andersens versjoner. En historie der Andersen lenge ble trodd. Aktoratet mener retten kan se bort fra delen av forklaringen som dreier seg om at Andersen handlet under trusler fra Kristiansen, som er frifunnet for ugjerningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men hvem er Andersen da? Er han ingen etterdilter, ikke et offer for «monsteret fra Baneheia», spurte Øverberg og la til at tiltalte etter aktoratets mening hadde en mer aktiv rolle som overgrepsmann og drapsmann.

– Påtalemyndigheten mener Andersens forklaring er fullstendig preget av ansvarsfraskrivelse. Den er lite plausibel og passer ikke overens med andre bevis i saken, supplerte statsadvokat Schei.

De sentrale bevisene

Dette er aktoratets viktigste bevis for at Andersen er skyldig i drapet:

* Nye DNA-analyser viser funn av biologisk materiale fra Andersen på begge jentene. Funnene er forenlige med at de stammer fra overgrep. Det er derimot ikke gjort funn av DNA fra Viggo Kristiansen.

* Teledata er i realiteten et utelukkelsesbevis for Kristiansens del, ifølge aktor. Det har ikke vært mulig å gjøre målinger som tilsier at Kristiansens telefon var på åstedet. Den nærmeste basestasjonen som telefonen var koblet opp mot, dekker ikke åstedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

* Sykkelen til Kristiansen var ikke parkert der Andersen hevder, mener aktor. Et spesielt sykkelinteressert vitne oppholdt seg på dette stedet og sa i retten han var sikker på at han ikke så sykkelen der.

* Andersens egen forklaring. Den er lite troverdig, mener aktor, og viser til at han gjentatte ganger har endret og tilpasset den etter hvert som han har blitt konfrontert med andre beviser i saken.

– Det må ha vært to gjerningsmenn, har mange ment. Men det er en forestilling som mangler forankring i bevisene, sa Øverberg, som mener Andersens forklaring langt på vei er en beskrivelse av hvordan en mann kunne være alene om voldtektene og drapene.

Foreldrene krever rundt 1,4 millioner

Omstendighetene rundt Baneheia-drapene og belastningen Lena Sløgedal Paulsens foreldre er påført, tilsier oppreisning godt over normen, argumenterte bistandsadvokat Håkon Brækhus da han prosederte onsdag ettermiddag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hver av foreldrene må tilkjennes en oppreisningserstatning på 600.000-700.000 kroner, konkluderte Brækhus overfor NTB da retten var hevet for dagen. Beløpet er dobbelt så høyt som normen, fordi rettspraksis gir mulighet til å gå over hvis det foreligger helt spesielle forhold.

– I denne saken er det en voldsom brutalitet i drapshandlingen, kombinert med seksuelle overgrep som antakelig er utført for å redusere sjansen for å bli tatt. For de etterlatte har det dessuten vært retraumatiserende at saken til stadighet har vært aktualisert og omtalt, poengterte Brækhus da han holdt sin prosedyre for retten.

Også aktoratet berørte foreldrenes situasjon i sin prosedyre.

– Det er 24 år siden drapene i Baneheia. Da vi hørte mor Klara og far Arne-Bernts forklaring her i retten, var det åpenbart at tid alene ikke leger sorgen, smerten og tapet. De fortjener at man gjør det man kan for å gi dem et endelig svar, sa Øverberg.