Norske jøder rammes - tredobling i antisemittismesaker

De fleste registrerte antisemittisme-sakene omhandler hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og skadeverk. Foto: Terje Pedersen / NTB
De fleste registrerte antisemittisme-sakene omhandler hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og skadeverk. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Gaza-krigen mellom Israel og Hamas påvirker norske jøders hverdag. Det har vært en kraftig vekst i registrerte antisemittismesaker hos politiet i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiets eget fagorgan, Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, fører oversikt over registrerte straffesaker som handler om antisemittisme, eller jødehat.

Her har Vårt Land har hentet ut tall for første tertial , altså perioden januar-april, i år og i fjor. Tallene viser at antallet saker er nesten tredoblet:

Det var 21 saker første tertial 2024 – mot åtte saker i første tertial 2023.

Til sammenligning ble det meldt 19 saker med antisemittisme som hatmotiv i hvert av årene 2022 og 2021, opplyser politiet.

Ifølge Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet er det et klart skille 7. oktober 2023. Da gikk Hamas inn i Israel og drepte rundt 1.200 og tok et hundretall gisler.

Ifølge politioverbetjent Tina Håvelsrud Eklo i politiets fagorgan for hatkrim handler de fleste registrerte sakene om hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og skadeverk.