Enighet i sykehusforhandlingene

Artikkelen fortsetter under annonsen

Natt til torsdag ble YS-forbundene, Fagforbundet og Spekter enige i sykehusoppgjøret. Det blir gitt et generelt tillegg til alle på minst 22.000 kroner, eller 3,7 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg vil minstelønnsnivåene for fagarbeidere og høyskoleutdannede med lang ansiennitet økes ytterligere.

Nå går oppgjøret videre til lokale forhandlinger der det ifølge Fagforbundet forventes at oppgjøret samlet sett blir på linje med frontfaget, altså om lag 5,2 prosent.

– Vi fikk til en akseptabel løsning som gir medlemmene et godt lønnsløft. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger hvor mange av våre medlemmer vil få ytterligere tillegg, sier forhandlingsleder og Delta-leder Trond Ellefsen.

Ellefsen er særlig fornøyd med å ha fått på plass økte tillegg for arbeid på kveld, natt og helg, samt en styrket satsing på heltid, kompetanse og oppgavedeling.

– Sykehusene er helt avhengige av våre medlemsgrupper. Det må også gi seg utslag i lønn. Det må være attraktivt å jobbe på sykehus. Det må være et lønnsnivå som bidrar til at vi makter å beholde og rekruttere sykehusansatte i de mange viktige gruppene sykehus er avhengige av, sier Delta-lederen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fagforbundets delegasjon er også tilfreds med resultatet.

– Etter flere år med reallønnsnedgang har vi sikret gode sentrale tillegg til alle, og vi har fått til et løft på minstelønnsnivåene for fagarbeidere, sier Helene Skeibrok, forhandlingsleder for Fagforbundet.

Forhandlingene omfatter både helsefagarbeidere, ambulansepersonell, helsesekretærer, barnepleiere, portører, aktivitører, audiografer, kjøkkenansatte, renholdere og administrative og tekniske tjenester.