Halvparten av nordmenn er kritiske til hytteutbygging

Halvparten av befolkningen mener hyttebygging er en stor trussel mot norsk natur.
Halvparten av befolkningen mener hyttebygging er en stor trussel mot norsk natur. Foto: Landfolk.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Halvparten av befolkningen mener hyttebygging er en stor trussel mot norsk natur, ifølge ny undersøkelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En fersk undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av utleieplattformen landfolk.com, viser at 49,9 prosent av nordmenn mener hyttebygging er en stor eller svært stor trussel mot norsk natur. Det skriver landfolk.com i en pressemelding.

Fakta om undersøkelsen

Utfører: InFact AS for Landfolk

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1756

Vekting: Kjønn, alder, bosted

Feilmargin: Maksimalt +/- 2,5 % - poeng

Samtidig står flere tusentalls hytter ubrukte året igjennom.

– Vi trenger strakstiltak for å gjøre utleie av hytter mer attraktivt i Norge, sier Country Manager for utleieplattformen landfolk.com, Johanne Rosness i pressemeldingen.

Den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av InFact på vegne av hytteutleieplattformen landfolk.com, viser at annenhver nordmann er bekymret for konsekvensene av utbygging av nye hytter i Norge. Nærmere én av tre nordmenn (33 prosent) oppgir at hyttebygging i «svært stor grad» er en trussel mot norsk natur, mens hele 16,9 prosent oppgir at nye hytter i «stor grad» utgjør en trussel.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøkelsen viser at befolkningen i Oslo og andre større byer er mer bekymret for konsekvensene ved utbygging av nye hytter enn befolkningen i distriktene. Generelt ser kvinner på hyttebygging som en større trussel mot naturen enn menn gjør.

Se video: Måtte nødlande på stranda

Må tilrettelegge for delingsøkonomi

Dette er et tydelig signal om at nordmenn forventer endringer innen utbygging av nye hytter og hyttefelt, mener Rosness.

– Den siste tidens debatt rundt nedbygging av norsk natur har gjort stadig flere oppmerksomme på utfordringene bygging av nye hytter medfører, spesielt med tanke på utsatte naturområder. Nordmenn flest har et varmt forhold til hyttelivet, men svarene fra undersøkelsen tyder på at verning av norsk natur går foran fri hyttebygging i nye områder, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge SSB finnes det rundt 448.800 hytter i Norge i dag, og de siste fem årene er det i gjennomsnitt satt opp 5500 nye hytter i året. Det er kommunene Ringsaker, Trysil og Hol som ligger på hyttetoppen i Norge, mens Hvaler kommune har flest fritidsbygg per kvadratkilometer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De fleste hytter står tomme

I undersøkelsen til landfolk.com svarer 40 prosent av befolkningen at de bor i en husstand som eier hytte. Over halvparten av disse hytteeierne, eller hele 51,5 prosent, innrømmer at de bruker hytta mindre enn de skulle ønsket.

– Ifølge undersøkelsen benytter godt over halvparten, eller 56,2 prosent av norske hytteeiere, sin hytte mindre enn 7 uker i året. Dette oppfattes av mange som dårlig utnyttelse av fritidsboligmassen, sier Rosness.

– Det er et paradoks at hyttene benyttes så lite, samtidig som det bygges ut stadig flere hyttefelt i urørt natur i Norge. Nå trenger vi en politikk som fremmer delingsøkonomi og utleie i langt større grad enn i dag, legger hun til.

I undersøkelsen mener hele 45 prosent av respondentene at økt utleie av hytter i stor eller svært stor grad vil bidra til å gjøre hyttelivet mer bærekraftig. Mer sameie av hytter trekkes også fram som et viktig tiltak for et mer bærekraftig hytteliv.

Undersøkelsen viser også at hytteutleie handler mye om å ha tillit til gjestene. Flertallet av hytteeiere oppgir at «ukjente gjester» er den viktigste årsaken til å ikke leie ut.

Dersom partene kan bli tryggere på hverandre i et leieforhold, vil dette øke antallet tilgjengelige utleiehytter, mener Rosness.