Baneheia-saken: Ampert i retten da forsvarer konfronterte Kristiansen

Tirsdag møttes Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen (til høyre) igjen. Kristiansen fortsatte sin forklaring onsdag og fortalte hvordan han opplevde å bli presset og manipulert av politiet under etterforskningen i 2000. Tegning: Ane Hem
Tirsdag møttes Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen (til høyre) igjen. Kristiansen fortsatte sin forklaring onsdag og fortalte hvordan han opplevde å bli presset og manipulert av politiet under etterforskningen i 2000. Tegning: Ane Hem Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Utspørringen fortonet seg tidvis som munnhoggeri da forsvarerne konfronterte Viggo Kristiansen om detaljer i Baneheia-saken. Flere ganger måtte dommeren gripe inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kunne du jo veldig godt ha husket. Jeg er litt usikker på om du svarer så godt du kan på de spørsmål du får eller om du skyver foran deg det du har sagt mange ganger, at det blir spekulasjoner, brøt tingrettsdommer Tor Christian Carlsen inn under en sekvens i retten onsdag.

Da hadde Jan Helge Andersens forsvarer, advokat Celine Krogh Fornes, gjentatte ganger prøvd å få Viggo Kristiansens følelser og tanker rundt Andersen og de forholdene han hadde tilstått. Tidligere i utspørringen dreide konfrontasjonene seg rundt detaljer og mulig motstrid i Kristiansens forklaringer rundt eksempelvis hvor og hvordan han møtte Andersen i Baneheia og hvorvidt han noen gang hadde overnattet hos bestemoren.

I en gradvis mer opphetet tone gjentok Kristiansen at han ikke kan huske hva han tenkte og følte for 24 år siden og at han vil holde seg for god til å spekulere i disse tingene når han vitner for retten nå. Han framholdt flere ganger at for ham var 19. mai 2000 «en hel vanlig dag» og at det ikke er mulig for ham å huske detaljer og konkrete klokkeslett fra en dag som ikke skiller seg fra andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er naturlig at det blir litt ampert «ut fra hvem som stilte spørsmålene», mener bistandsadvokat Brynjar Meling. Han oppfattet Kristiansen som «ryddig og fattet».

– Forsvarerne har sin jobb og sin rolle. De fleste av oss blir nok litt ampre når spørsmål bli gjentatt fem ganger og man svarer det samme hele tiden, sa han da retten tok pause.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tvil kan bli avgjørende

Hvis forsvarerne klarer å etablere tilstrekkelig tvil rundt om Andersen var alene om overgrepene og drapene Baneheia, kan ikke retten domfelle ham. Forsvarer Svein Holden la i sitt innledningsforedrag i forrige uke ikke skjul på at det kunne bli krevende for Kristiansen å gjennomgå utspørringen, men understreket at hans oppgave «er å tale Jan Helge Andersens sak».

– Er det en reell mulighet for at Viggo Kristiansen var på åstedet? Hvis svaret er ja, må man vurdere om det er en reell mulighet for at drapet skjedde slik Andersen har forklart og blitt trodd på i Kristiansand byrett. Hvis svaret på dette er ja, må Andersen frifinnes, sa han i sitt innledningsforedrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også aktor åpnet for at retten kan komme til at bevisene mot Andersen er for svake til domfellelse og understreket at uansett hva dommerne måtte komme til om Andersens forhold, så vil utfallet av denne rettssaken ikke rokke ved frifinnelsen av Kristiansen. Det er ikke sikkert alle spørsmål vil bli besvart i løpet av hovedforhandlingen, ifølge statsadvokat Johan Øverberg.

– Hvis retten ikke skulle finne det bevist at han drepte Lena Sløgedal Paulsen, vil jeg be om at retten vurderer om han skal dømmes for medvirkning til drapet, sa han.

Presset og manipulerte

Viggo Kristiansen (44) hadde nylig fylt 21 år da han ble tatt inn til avhør som siktet for overgrepene og drapene i Baneheia-saken i 2000. Nesten 24 år senere forklarte han seg nå på nytt om saken – denne gangen som vitne. Han beskrev et umenneskelig press fra etterforskere og avhørere, som allerede da var tilsynelatende overbevist om at han var skyldig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg hadde jo ingenting å skjule, for jeg hadde ikke vært der oppe. Politiet prøvde iherdig å presse meg på det hardeste. Det var som å snakke til døve ører, sa Kristiansen da statsadvokat Johan Øverberg fortsatte sin utspørring av ham onsdag morgen.

Han har i kjølvannet av frifinnelsen for Baneheia-forholdene på tampen av 2022 vært tilbakeholden i offentligheten med å snakke om hvordan han opplevde prosessen han ble utsatt for fra 2000 og i de påfølgende rettsprosessene. Han deltok heller ikke selv i rettssaken hvor den gjenåpnede saken hans ble summarisk behandlet og avsluttet med frifinnelse.

– Han kom med beskyldninger som ikke var sanne, og jeg prøvde så godt jeg kunne å fortelle det jeg husket fra den dagen. Han fikk vanvittig hjelp fra politiet til å framsette meg som syndebukk. Det var en vanskelig og hard kamp. Dessverre tok det 21 år å få fram sannheten, sa Kristiansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Endelig frikjent

Kristiansen har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Påtalemyndigheten fester nå lit til – og har støtte i bevisene for – at Kristiansens forklaring om at han var i mekkeboden sin da drapene ble begått. Teledata fra det aktuelle tidsrommet tilsier at Kristiansen ikke var på åstedet. 44-åringen understreket i sitt vitneprov tirsdag at han aldri gikk noe sted uten å ha med seg telefonen.

Samtlige DNA-funn i saken peker dessuten mot Jan Helge Andersen, ingen av dem mot Kristiansen.

I rettssaken hvor Kristiansen ble frifunnet, rettet statsadvokat Andreas Schei tydelig kritikk mot forklaringene Andersen ga i den opprinnelige etterforskningen. Schei er aktor i den pågående rettssaken mot Andersen.

– Han har forklart seg skiftende og svært vagt. Og i lys av de nye bevisene blir troverdigheten ytterligere svekket. Bevisbildet tyder på at Andersens rolle var en annen og mer omfattende enn han har forklart så langt, sa han.