Seks av ti vil gjeninnføre vernepliktstjeneste

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) under et besøk på Rena Leir.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) under et besøk på Rena Leir.  Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette tyder på at dagens situasjon i Europa gjør inntrykk på folk, sier tidligere oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en undersøkelse InFact har gjennomført på vegne av ABC Nyheter, svarer 57,2 at Norge bør gjeninnføre vernepliktstjeneste for alle.

Følgende spørsmål ble stilt: «Bør Norge gjeninnføre vernepliktstjeneste for alle?»

Svarene fordelte seg slik:
Ja: 57,3 prosent
Ja, men bare for menn: 12,7 prosent
Nei: 16,3 prosent
Vet ikke: 13,7 prosent

Blant menn svarer 62,1 prosent at Norge bør gjeninnføre vernepliktstjeneste for alle, mens andelen er 52,1 prosent kvinner. 16,3 prosent svarer nei på spørsmålet.

12,8 prosent mener Norge bør gjeninnføre verneplikttjeneste kun for menn. Her svarer 14,6 prosent av kvinnene ja, mot 11 prosent blant mennene i undersøkelsen.

– Situasjon gjør inntrykk på folk

Tidligere oberstløytnant i Forsvaret og nåværende assosiert partner i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, Geir Hågen Karlsen, sier dette om funnene i undersøkelsen:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Det er bred tverrpolitisk og geografisk enighet i undersøkelsen. Dette tyder på at dagens situasjon i Europa gjør inntrykk på folk, sier Karlsen til ABC Nyheter.

Det er allmenn verneplikt for begge kjønn i Norge. Det vil si at alle tjenestedyktige er pliktig til å gjøre militær tjeneste om de blir innkalt til det. Verneplikten gjelder fra det året du fyller 19 til og med det året du fyller 44 år (55 år for de som har vært ansatt i Forsvaret i minst ett). Med vernepliktstjeneste, som det er spurt om i denne undersøkelsen, menes militær førstegangstjeneste og eventuelle repetisjonsøvelser.

Fakta om undersøkelsen:

Utfører InFact AS

Populasjon: Landsdekkende, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1035

Vekting Kjønn, alder og geografi

Feilmargin +/- 2,0 – 3,0% poeng

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 4. april 2024

Forsvaret kjenner igjen tallene

Vegard Norstad Finberg, pressevakt i Forsvaret, sier Forsvaret gjør lignende undersøker selv.

– Vi ser at tallene er sammenfallende med det vi ser i Forsvarets spørreundersøkelser. Vi ser de samme tendensene som ABC Nyheter når det gjelder kjønn og alder, mindre utslag når det gjelder geografi, sier Finberg til ABC Nyheter.

I forrige uke la regjeringen frem den varslede storsatsingen på Forsvaret.