Dalende støtte til EØS-avtalen

EØS-avtalen omfatter EU-landene, samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.
EØS-avtalen omfatter EU-landene, samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Foto: NTB/Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen

EØS-avtalen taper oppslutning, samtidig som flere stiller seg positive til fullt EU-medlemskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Under halvparten av oss – 49 prosent – ville stemt ja til EØS-avtalen hvis det var folkeavstemning i morgen, viser en meningsmåling gjort for Nationen og Klassekampen. Det er første gangen andelen er under 50 prosent siden målingene startet.

Siden november 2021 har oppslutningen sunket med 16 prosentpoeng. Den gang svarte 65 prosent at de ville stemt for EØS-avtalen.

I samme periode har andelen som ville stemt nei til EØS, økt fra 19 til 27 prosent. Gruppa som ikke vet hva de skal svare, har økt fra 15 til 24 prosent.

Denne uken la EØS-utvalget fram sin utredning. Utvalget fant at EØS-avtalen gir bredere og bedre tilgang til EUs indre marked enn avtaler Canada, Storbritannia og Sveits har.

Det er særlig arbeidslivet og strømprisene som har endret seg de siste årene og som har endret bildet, mener Einar Frogner, leder i Nei til EU. Han mener økt skepsis bunner i at nordmenn ser at vi kan samarbeide og handle med andre land uten EØS-avtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Europabevegelsen mener derimot bildet handler om at folk heller vil ha norsk medlemskap i EU. Det går opp for flere at Norge i realiteten er et B-medlem av EU, mener generalsekretær Fredrik Mellem.

Målingen viser at 48 prosent ville stemt nei til EU, en nedgang fra 54 prosent for tre år siden. Nesten 32 prosent ville stemt ja, mens 21 prosent svarer vet ikke.

Svarprosenten er rundet opp i hele tall, slik at prosentandelen ikke blir nøyaktig 100 prosent.