Staten dømt for menneskerettsbrudd etter nakenvisitasjoner

I fjor høst besluttet Borgarting lagmannsrett å gi erstatning til tre tidligere innsatte i Bergen fengsel. I domsavsigelsen fredag kommer det fram at Høyesterett er enig i at nakenvisitasjonene av de tre innsatte var et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon.
I fjor høst besluttet Borgarting lagmannsrett å gi erstatning til tre tidligere innsatte i Bergen fengsel. I domsavsigelsen fredag kommer det fram at Høyesterett er enig i at nakenvisitasjonene av de tre innsatte var et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon. Foto: Marit Hommedal / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

I tre saker har Høyesterett slått fast til at rutinemessige nakenransakinger i fengselet innebærer brudd på menneskerettighetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmålet er behandlet i én sivilsak. I fjor høst besluttet Borgarting lagmannsrett å gi erstatning til tre tidligere innsatte i Bergen fengsel.

I domsavsigelsen fredag kommer det fram at Høyesterett er enig i at nakenvisitasjonene av de tre innsatte var et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), skriver Dagbladet.

«Samlet sett var de rutinemessige kroppsvisitasjonene egnet til å vekke vedvarende følelse av ydmykhet og mindreverdighet, utover det soning av fengsel vanligvis er forbundet med», heter det.

Dommen er avsagt enstemmig av Høyesterett i storkammer, opplyser retten.

«Høyesterett slår fast at kroppsvisitasjoner med dyp knebøy er særlig inngripende. Det følger av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at slike visitasjoner må være tilstrekkelig forankret i overbevisende sikkerhetsbehov», skriver retten i sammendraget.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål om erstatning gjenstår

Advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma representerer de tre tidligere innsatte.

– Det er viktig for innsatte at det har et reelt menneskerettighetsvern, som gir dem beskyttelse mot vilkårlige og belastende inngrep. Det er også viktig for Norge som rettsstat at vi sikrer utsatte grupper i samfunnet menneskerettighetsbeskyttelse, skriver hun i en uttalelse til NTB.

– For klientene har dette vært en lang og belastende prosess. De er veldig fornøyd med å ha fått en ny seier, men er spent på utfallet av Høyesteretts videre behandling av tvistespørsmålene som gjenstår – om EMK artikkel 13 gir grunnlag for oppreisningserstatning og hvilket nivå erstatningen i så fall skal ligge på, fortsetter hun.

Spørsmålet om erstatning blir behandlet av Høyesterett på våren i år.

– Preventivt etter sin hensikt

I sitt sluttinnlegg til Høyesterett skrev advokat Henriette Lund Busch hos Regjeringsadvokaten at et relativt lavt antall funn tyder på at kroppsvisitasjonene virker preventivt etter sin hensikt.

«Praksisen omfattet samtlige innsatte, for å unngå at innsatte som det ellers ville vært mindre grunn til å kroppsvisitere, skulle utsettes for press om inn- og utsmugling av andre innsatte», skrev hun.