Varsler ny etterforskning av Eirik Jensen-anmeldelser

Den narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen er midlertidig løslatt av helsemessige årsaker. Foto: Javad Parsa / NTB
Den narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen er midlertidig løslatt av helsemessige årsaker. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den dømte eks-politimannen anklager flere politifolk og statsadvokater for å ha brutt loven.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På ordre fra Riksadvokaten skal til sammen tre tidligere anmeldelser nå etterforskes.

I et brev fra Riksadvokaten til Justisdepartementet, som Dagbladet gjengir i dag, beklages det at anmeldelsene har blitt liggende for lenge uten å bli undersøkt nærmere.

Fikk innvilget tidsavgrenset soningsavbrudd

Eirik Jensen ble 18. september 2017 dømt i Oslo tingrett til 21 års ubetinget fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse

På grunn av Jensens helsetilstand har han fått innvilget et tidsavgrenset soningsavbrudd, som varer ut mai. Han er fortsatt underlagt restriksjoner som straffedømt og kan ikke forlate nærområdet eller landet.

Politifolk anklages for bruk av ulovlige metoder

I anmeldelsene, som Riksadvokaten nå varsler ny etterforskning av, blir to politiadvokater og to statsadvokater anklaget for å ha bidratt til ulovlig metodebruk. Ifølge Jensen skal disse også ha inngått en ulovlig avtale med en politiinformant. Anklagene skal nå etterforskes.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tidligere politimannen jobbet i en årrekke med å avsløre organisert kriminalitet, inkludert tett oppfølging av gjeng- og MC-miljøet.

Rettssaken mot Jensen vakte stor oppsikt både i Norge og internasjonalt.

Reagerer på henleggelser

Ifølge Dagbladet skal Eirik Jensen har sendt flere titalls henvendelser til Riksadvokaten og Spesialenheten for politisaker, om påståtte ulovligheter under etterforskningen mot ham.

De fleste av anmeldelsene fra Eirik Jensen er henlagt.

– Det er forunderlig at anmeldelser fra Jensen systematisk har blitt henlagt. Fram til nå har ingen anmeldelser blitt satt ut til ekstern objektiv etterforskning, sier Jensens advokat, Farid Bouras, til avisen. Han tolker dette som et tegn på at alle varsler mot politiet og påtalemyndigheten, dysses ned, truer rettssikkerheten og skaper en fryktkultur.

Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld, og mener han er offer for et justismord.

Video: Her pågripes Eirik Jensen i retten