Brenna erkjenner feil i nytt brev til kontrollkomiteen

Tonje Brenna beklager i et nytt brev til kontrollkomiteen. Foto: Emilie Holtet / NTB
Tonje Brenna beklager i et nytt brev til kontrollkomiteen. Foto: Emilie Holtet / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tonje Brenna erkjenner at hun burde gitt mer informasjon om de interne prosessene i departementet om habilitetssaken. Kontrollkomiteen sier de vil unngå løse tråder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skriver Dagens Næringsliv og TV 2.

I brevet, som også NTB har fått tilgang til, viser hun til en samtale med kontrollkomiteens saksordfører Grunde Almeland (V).

– Jeg vil i tråd med enigheten i samtalen besvare spørsmål som har oppstått de siste dagene rundt saken knyttet til min habilitet. Jeg har også bedt om at Kunnskapsdepartementet sender brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende de organinterne notatene som det har blitt reist spørsmål rundt, skriver hun.

– Kunne blitt gjort tidligere

Hun trekker fram sin redegjørelse fra i sommer, hvor hun forklarte at hun ikke var bevisst på at det økonomiske samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS utløste et behov for å vurdere sin egen habilitet overfor Utøya AS, og at hun beklaget dette.

– Jeg har også ved flere anledninger beklaget at jeg har håndtert spørsmål om min habilitet for sent og for dårlig, skriver hun videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kontrollkomiteen burde mottatt mer informasjon om de interne prosessene i departementet, og i ettertid ser jeg at dette kunne blitt gjort tidligere, skriver hun.

Torsdag kom kontrollkomiteen med kritikk til en rekke av politikerne i habilitetssakene, deriblant Brenna. Flertallet i komiteen retter kritikk mot Brenna, men et mindretall bestående av Frp og Høyre gikk inn for «sterk kritikk». Det er det nest sterkeste vedtaket Stortinget kan gjøre. Det sterkeste er mistillit.

Vil unngå løse tråder

Saksordfører Almeland mener det er fint at Brenna erkjenner overfor Stortinget at hun og Kunnskapsdepartementet burde oversendt alle relevante dokumenter på et tidligere tidspunkt.

– Nå mangler vi bare at Kunnskapsdepartementet offentliggjør Brenna-dokumentene og sender dem over til kontrollkomiteen, skriver han i en uttalelse til NTB.

– Da kan vi forhåpentligvis få det fulle bildet av Tonje Brennas habilitetssak, og vi sørger for at det ikke henger igjen noen løse tråder.