Oljefondet endte 2023 på over 15.764 milliarder kroner

Oljefondet økte sine verdier med over 3300 milliarder kroner i fjor. Her er oljefondets sjef Nicolai Tangen. Foto: Heiko Junge / NTB
Oljefondet økte sine verdier med over 3300 milliarder kroner i fjor. Her er oljefondets sjef Nicolai Tangen. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

2023 ble et rekordår for oljefondet, som endte på 15.764 milliarder ved årsslutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved årsslutt i 2022 var markedsverdien til oljefondet på 12.429,1 milliarder kroner. Dermed økte oljefondet sine verdier med over 3300 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på 26,8 prosent.

En del av økningen i verdien ligger i at den norske krona er svak. Målt i dollar er økningen i fondets markedsverdi på 19,75 prosent.

Oljefondets sjef Nicolai Tangen presenterer tallene for 2023 på en pressekonferanse klokken 10 tirsdag.

Aksjer og renter

Oljefondets aksjeportefølje hadde en markedsverdi på 11.174,3 milliarder kroner ved utgangen av 2023. I alt var fondet investert i 8859 selskaper i 65 land.

4.271,7 milliarder kroner lå i rentepapirer i 46 land, mens verdien av de 897 eiendommene i 14 land som oljefondet har investert i, var på 301,1 milliarder kroner.

I tillegg var 17,7 milliarder kroner investert i infrastruktur for fornybar energi. Dette utgjør 0,1 prosent av fondets investeringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Overføring fra staten

I desember skrev E24 at staten også har overført over 500 milliarder av olje- og gassinntektene til fondet i løpet av 2023.

Men alle milliardene kan fort fordampe. Oljefondet har ved flere anledninger understreket at verdien av fondet kan falle med 40 prosent hvis verdensøkonomien utvikler seg på en uheldig måte.

Regjeringen har erkjent at et slikt fall vil kunne bli vanskelig å håndtere, og i statsbudsjettet for 2024 skrev regjeringen at det er «klart mindre rom» for å øke oljepengebruken de neste årene.