Folk i Norge betalte 654 milliarder kroner i skatt i fjor

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor økte statens inntekter fra personskatt med 2,7 prosent. Den beskjedne veksten skyldes økte inntektsfradrag for gjeldsrenter og fall i kapitalinntekter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med det var veksten i personskatt i fjor tilbake på et normalt nivå, etter at den økte med hele 13,7 prosent i 2021 fordi de med med størst formue tok ut svært mye utbytte før det kom endringer i skattesatsen i 2022.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt ble det innbetalt 654 milliarder skattekroner fra 4.286.750 skattytere i Norge i fjor. Av dette sto inntektsskatt for 373 milliarder kroner.

Samtidig ble det betalt 26,2 milliarder kroner i formuesskatt i 2022, som er en økning på 42,6 prosent fra året før. Ifølge SSB har endringer i satser og verdsettingsrabatter bidratt til økningen i innbetalt formuesskatt.