Innfasingen av de nye F35-kampflyene får slakt av Riksrevisjonen

Norge benytter seg av det svært avanserte jagerflyet F-35. Her tar et av fra Evenes flystasjon.
Norge benytter seg av det svært avanserte jagerflyet F-35. Her tar et av fra Evenes flystasjon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvarsdepartementet har gjort for lite, for sent ved innfasingen av de nye kampflyene F-35, slår Riksrevisjonen fast. Dermed blir flyene ikke klare i tide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Målet om full operativ evne i 2025 kommer ikke til å nås, og budsjetteringen har vært urealistisk, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

Kjøpet av 52 kampfly av typen F-35, er den største investeringen i offentlig sektor gjennom tidene.

Riksrevisjonen har undersøkt kjøpet, som tidligere er beregnet å koste over 90 milliarder kroner. De konkluderer med at Forsvarsdepartementet i perioden 2012 til 2022 ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025.

– Forsvarsdepartementet har vesentlig undervurdert behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen. Andre land som også har anskaffet F-35, som Nederland og Storbritannia, har for eksempel budsjettert med dobbelt så mange teknikere per fly som Norge.

– Sterkt kritikkverdig

Departementet har heller ikke budsjettert med nok penger til eiendom, bygg og anlegg knyttet til kampflyene, ifølge Riksrevisjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Riksrevisjonen skriver at vedvarende mangel på personell og kompetanse gjør at Luftforsvaret ikke fullt ut evner å oppnå kravene til full operativ kapasitet for F-35 i 2025.

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å nå Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet i 2025, til tross for at risikoene har vært kjent over lang tid, skriver Riksrevisjonen.

Kampflyinnkjøpet ble også gransket av Riksrevisjonen i 2019, men funnene herfra har ikke blitt fulgt godt nok opp, ifølge den nye vurderingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Riksrevisjonen erkjenner at det er satt i verk en del tiltak for å imøtekomme anbefalingene fra den forrige undersøkelsen. Tiltakene vil ikke være tilstrekkelige og har ikke vært iverksatt tidsnok for å nå Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet i 2025, er konklusjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SV vil undersøke forsvarsministre

Den nye rapporten skal nå behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. SV-representant Audun Lysbakken reagerer sterkt.

– Det bekymrer meg at Stortinget ikke har fått et godt nok bilde av hva F-35 ville koste, og SV mener kontrollkomiteen må undersøke om forsvarsministrene i perioden kunne og burde gitt mer og bedre informasjon, sier Lysbakken.

Forsvarspolitisk talsperson i Frp, Christian Tybring-Gjedde, er lite imponert over F-35-håndteringen.

– Avviket mellom den offentlige fortellingen om innfasingen av F-35 og den reelle situasjonen, er sjokkerende. Det ser ut som at Forsvarsdepartementet gjennom flere år, har drevet med aktiv villedning vedrørende infrastruktur, støttefunksjoner og operativ evne til våpensystemet F-35, sier han.

Tybring-Gjedde mener at den sviktende oppfølgingen av rapporten fra 2019 er et resultat av svak politisk styring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ulike regjeringer

Solberg-regjeringen styrte i de første to årene etter 2019, før Støre-regjeringen tok over høsten 2021.

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen sier at rapporten skal tas på stort alvor, og at det burde vært gjort mer tidligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men heldigvis har regjeringen siden den tok over, gjort mye for å styrke den operative evnen til kampflyene våre, sier han.

Senterpartiets Nils T. Bjørke mener at denne regjeringen har gjort et viktig arbeid for å utdanne, rekruttere og beholde personell, blant annet som oppfølging av rapporten fra 2019.

– Nå skal vi sette oss godt inn i Riksrevisjonens nye rapport, sier han.

Rapporten fra 2019 ble holdt hemmelig. Rødts Seher Aydar er glad for at folk nå blir kjent med situasjonen.

– Med den offentlige rapporten om F-35 ser vi hvor kritisk situasjonen er, og hvilket rosenrødt og feilaktig bilde vekslende regjeringer har malt både til folk og folkevalgte, sier hun.