Askim Spydeberg Sparebank ilagt gebyr på 9,5 millioner kroner

Finanstilsynet har ilagt Askim Spydeberg Sparebank et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner etter at det ble avdekket alvorlige mangler knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Finanstilsynet har ilagt Askim Spydeberg Sparebank et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner etter at det ble avdekket alvorlige mangler knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Under et tilsyn i Askim amp; Spydeberg Sparebank ble det avdekket alvorlige mangler. Når har Finanstilsynet gitt banken et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi erkjenner at vi ikke hadde tilstrekkelige rutiner og etterlevelse på et viktig område på tidspunktet da tilsynet ble gjennomført. Askim amp; Spydeberg Sparebank aksepterer gebyret vi har fått og beklager de historiske manglene ved vår virksomhet, sier banksjef Emil Inversini til DN.

Da Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn sommeren 2022, ble det ifølge tilsynsrapporten avdekket «alvorlige mangler» knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Finanstilsynet mener bankens risikovurderinger har vært mangelfulle og sviktet på flere punkter, og at dette har pågått over mange år.

«Finanstilsynet avdekket mangler i etterlevelsen ved samtlige stikkprøver. Gjennomgående var det mangler i risikoklassifiseringen av kundene, samt manglende dokumentert forståelse av eierskaps- og kontrollstruktur», står det i rapporten.

Banken har gjort en rekke endringer på toppnivå etter at tilsynet ble gjennomført. Blant annet er både styre, administrerende banksjef og viseadministrerende banksjef byttet ut, og det er ansatt ny leder for risk og compliance, og ny leder for anti-hvitvask og kredittkontroll.