Finanstilsynet: Økte renteinntekter gir god inntjening for bankene

Bankene tjener på trange tider og høye renter. Fra Finanstilsynets lokaler ved Norges Bank i Oslo.
Bankene tjener på trange tider og høye renter. Fra Finanstilsynets lokaler ved Norges Bank i Oslo.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bankene har tjent betydelig mer hittil i 2023 enn de hadde etter de tre første kvartalene i fjor. Særlig økte netto renteinntekter gjør bankdrift lønnsomt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er konklusjonen fra Finanstilsynet, som torsdag leverte Resultatrapport for finansforetak for årets første tre kvartaler.

Av finansforetakene er det bankene som leverer best resultater, med en samlet egenkapitalavkastning for bankene på 14 prosent etter tre kvartaler i 2023. Det er 2,5 prosentpoeng høyere enn i samme periode året før.

Samtidig ser det ut til at de ikke taper tilsvarende på misligholdte lån. Tap på utlån imidlertid noe høyere enn i 2022 tidligere og tilsvarte 0,12 prosent av utlån. Misligholdte lån var på nivå med året før, rundt 1,3 prosent av utlånsvolumet.

I forsikringsbransjen er tallene litt svakere, særlig for skadeforsikringsforetakene, som får lavere resultat fra driften på grunn av høyere erstatningskostnader. Samlet resultatet før skatt var 10,8 prosent av forsikringsinntektene de første tre kvartalene i år, mot 15 prosent i samme periode i fjor. Samlet skade- og kostnadsprosent økte fra 84 til 93 prosent.