Norges Bank-undersøkelse: Flere husholdninger tror renta skal ned igjen

Økonomene venter en prisstigning på varer og tjenester på 3,9 prosent om tolv måneder, ned 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal, viser Norges Banks forventningsundersøkelse. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB
Økonomene venter en prisstigning på varer og tjenester på 3,9 prosent om tolv måneder, ned 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal, viser Norges Banks forventningsundersøkelse. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Seks av ti husholdninger tror at lånerenta skal fortsette å stige det neste året, viser en måling fra Norges Bank. Men flere enn før tror den skal ned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant vanlige forbrukere er troen på at renta fortsatt skal opp dominerende i Norge Banks forventningsundersøkelse for fjerde kvartal

I alt 61,6 prosent av de spurte svarer at de tror rentenivået både på utlån- og innskudd skal opp de neste tolv månedene. Dette er imidlertid en nedgang på hele 17,8 prosentpoeng fra forrige måling.

Én av fire tror rentenivået vil holde seg uendret det neste året, mens 8,9 prosent av de spurte tror renta vil bli satt ned. Det siste er en oppgang på 5 prosentpoeng siden forrige kvartal.

Økonomer: Prisene opp 3,9 prosent

Undersøkelsen fra Norges Bank kommer hvert kvartal og måler forventningene økonomieksperter, partene i arbeidslivet, husholdningene og næringslivsledere har blant annet til prisstigning, lønnsvekst, sysselsetting og lønnsomhet.

Økonomene venter en prisstigning på varer og tjenester på 3,9 prosent om tolv måneder, ned 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forventningene fra økonomene er dermed også en nedgang fra den faktiske prisveksten. I oktober steg prisene med 0,7 prosentpoeng til 4,0 prosent etter fire måneder på rad med fallende prisvekst, viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Husholdningene tror på lavere prisstigning

Partene i arbeidslivet venter en prisstigning på 4,3 prosent, ned 0,6 prosentpoeng fra forrige kvartal. Næringslivslederne venter en prisstigning på varer og tjenester om tolv måneder på 4,7 prosent, ned 1,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tre av fire husholdninger tror prisen vil stige det neste året, og i snitt oppgir de spurte at de venter en prisstigning på 3,3 prosent de neste tolv månedene, ned 1,0 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Lønnsomhet som før eller verre

Undersøkelsen spør også om forventningene til reallønnsvekst, årslønnsvekst og lønnsomhet for norske bedrifter. Økonomene tror på en vekst i reallønnen på 0,2 prosent, opp fra 0,1 prosent fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet venter imidlertid en reallønnsvekst på 0,6 prosent, noe som er opp 0,5 prosentpoeng fra forrige undersøkelse i august.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når det gjelder bedriftenes lønnsomhet, svarer 74 prosent av landets næringslivsledere at de venter tilsvarende lønnsomhet som i dag eller dårligere for de neste tolv månedene. Dette er noen færre enn ved forrige undersøkelse.

Noen flere næringslivsledere enn sist tror på bedre tider framover. I alt svarer 23,5 prosent av de spurte at de tror det får bedre lønnsomhet de neste tolv månedene. Det er oppgang på 2,7 prosent siden august.

– Et drømmescenario

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier til E24 at den ferske Norges Bank-undersøkelsen er oppløftende.

At forventningene til pris- og lønnsvekst faller, tror økonomen bidrar til å dempe presset på sentralbanken. Det baserer hun på at Norges Bank har bekymret seg for at lønnsveksten har blitt en viktigere driver av prisveksten i norsk økonomi.

– I tillegg holder vekstsignalene seg uendret når vi ser forventet netto sysselsettingsplaner og lønnsomhet under ett. Det er ikke noe som varsler et bråere negativt omslag. Et drømmescenario med andre ord, sier Midtgaard til E24.