Flere ulykker i bygg- og anleggsbransjen skjer utenfor arbeidsstedet

Flere ulykker i bygg- og anleggsbransjen skjer utenfor arbeidsstedet, viser rapport. Foto: Vegard Grøtt / NTB
Flere ulykker i bygg- og anleggsbransjen skjer utenfor arbeidsstedet, viser rapport. Foto: Vegard Grøtt / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

En vesentlig andel av dødsulykkene i bygg- og anleggsbransjen de seks siste årene, har skjedd utenfor selve arbeidsplassen, ifølge Arbeidstilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En rapport fra tilsynet viser at det i fjor døde åtte personer og ble registrert 2858 arbeidsskader i næringen. Antall døde samsvarer med gjennomsnittet de siste ti årene.

De fleste ulykkene skjedde på arbeidsplassen, men 36 prosent av dødsulykkene skjedde imidlertid på andre steder, som på arbeidsgivers eller oppdragsgivers virksomhetssted eller på veien.

– For å redusere antall ulykker er det viktig at det systematiske sikkerhetsarbeidet også inkluderer arbeid utenfor byggeplassen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023» er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Den inneholder blant annet en analyse av kjennetegn ved arbeidsskadedødsfall fra 2017 til 2022 som viser at 53 personer omkom i perioden.