Nav-undersøkelse: Flere sliter med dårlig helse og økonomi

Artikkelen fortsetter under annonsen

Navs nye personbrukerundersøkelse viser at tilfredsheten med Nav er stabil, men at flere sliter med dårlig helse og økonomi og trenger mer hjelp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I oktober økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav med 1300 personer.

Blant dem som oppgir at de har dårlig helse og utrygg økonomi, er tilfredsheten lav.

Likevel viser undersøkelsen at de fleste syns de blir møtt med tillit og respekt. 76 prosent av personbrukerne sier at de er fornøyde med Nav.