Fagforbundet advarer om at Posten-ansatte vil måtte gå på minstelønn

Fagforbundet mener omorganiseringen i Posten vil føre til at nye sjåfører må kjøre på minstelønn. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Fagforbundet mener omorganiseringen i Posten vil føre til at nye sjåfører må kjøre på minstelønn. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Yrkessjåførene i Posten flyttes over i et eget datterselskap. Fagforbundet advarer mot dårligere vilkår for ansatte og tillitsvalgte. Posten sier derimot at ingen vil gå ned i lønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De ansatte føler seg sviktet av egen arbeidsgiver. Som en av de seriøse virksomhetene går Posten nå i retning av de useriøse i transportbransjen, sier leder av Fagforbundet Post og Finans, Gerd Øiahals, til NTB.

LO-forbundet organiserer yrkessjåførene i Posten, som nå skal flyttes over til datterselskapet Posten Bring Bildrift AS. Konsekvensen er dårligere vilkår og mindre innflytelse for både ansatte og tillitsvalgte, advarer Fagforbundet.

– Posten kaster seg inn i en nedadgående spiral i en allerede hardt presset bransje. De sier det er å tilpasse seg vilkårene i bransjen, men i virkeligheten er dette en samling i bunn, sier Øiahals.

– Ingen vil gå ned i lønn

– Forslaget er at vi samler all yrkestransport i vårt heleide datterselskap Posten Bring Bildrift. Vi jobber med å bygge Norges største og mest profesjonelle arbeidsplass for yrkessjåfører, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han avviser påstandene om at ansatte vil gå ned i lønn som følge av omorganiseringen. Hensikten med det hele oppgis til bedre utnyttelse av bilene og utvide driften til større deler av døgnet.

– Ingen av våre sjåfører kommer til å gå ned i lønn, slår han fast, og legger til at drøftinger pågår og ingen formell beslutning er tatt.

Tariffhopping

Ifølge Øiahals opererer Postens datterselskap med en såkalt minstelønnsavtale. Det betyr at nye ansatte i stor grad vil motta minstelønn, fremholder hun. Når det gjelder sjåførene som flyttes over til det nye selskapet, mener Fagforbundet det er mulig å sikre dem dagens vilkår.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Gerd Øiahals er leder av Fagforbundet post og finans. Hun sier ansatte i Posten føler seg sveket etter at det ble kjent at yrkessjåførene i Posten flyttes over i et eget datterselskap. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet / NTB
Gerd Øiahals er leder av Fagforbundet post og finans. Hun sier ansatte i Posten føler seg sveket etter at det ble kjent at yrkessjåførene i Posten flyttes over i et eget datterselskap. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet / NTB

– Det Posten gjør kan ikke kalles annet enn tariffhopping. Det betyr at arbeidsgiver flytter ansatte over på en avtale som er dårligere for arbeidstakerne og billigere for arbeidsgiver. Det er altså det statseide Posten som gjennomfører dette, sier Øiahals.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Posten svarer at endringene gjøres for å sikre framtidig konkurransekraft og trygge arbeidsplasser. Pressesjefen skriver at sjåførene som flyttes ikke vil få særlig andre vilkår enn i dag. Alle sjåfører som flyttes over fra Posten, vil beholde dagens grunnlønn.

– Nye ansatte blir møtt med tariffavtalen for yrkessjåfører som er inngått med Fagforbundet. De fleste av våre yrkessjåfører får godt over minstelønn, svarer pressesjefen.

Overrasket over Fagforbundet

Ifølge Posten vil endringene omfatte om lag 800 sjåfører og ledere. Flyttingen av de ansatte som er berørt av endringene, vil skje innen 15. mars nest år.

Fagforbundet organiserer omtrent 6500 ansatte i Posten Norge AS og er største forbund i selskapet. I tillegg til å være kritiske til lønnsforholdene for dem som blir berørt av oppdelingen, reagerer Fagforbundet på at en oppdeling også vil svekke tariffmakten til forbundet når opp mot 1000 medlemmer flyttes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er grunnleggende uenig i Fagforbundets fremstilling av saken, både hva gjelder endringene og samarbeid. Vi har også denne gangen jobbet sammen med Fagforbundet og hatt dialog om saken flere måneder for å komme fram til gode løsninger. Vi er derfor veldig overrasket over denne fremstillingen som kommer før drøftingen er ferdig, skriver Pettersen til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ap: Forstår de ansattes skepsis

I en kommentar til uenigheten mellom ledelsen i Posten og Fagforbundet skriver transportpolitisk talsperson Marte Mjøs Persen, at man i Arbeiderpartiet må se på de faktiske sidene i saken før de trekker en konklusjon.

– Men vi forstår de ansattes skepsis til endringer som kan true de vilkårene og de rettighetene som er opparbeidet, sier den tidligere arbeids- og inkluderingsministeren.

Hun sier Arbeiderpartiet er opptatt av at de gode standardene i norsk arbeidsliv skal opprettholdes. Hun mener også at statseide bedrifter har en viktig oppgave med å bidra til et arbeidsliv med trygge, forutsigbare rammer.

– Det er viktig at de ansattes fagorganisasjoner involveres på en god måte når det gjelder omstilling. Dette vet vi Posten har vært gode på fram til nå, vi håper dette fortsetter, sier Persen.