Fire av ti tilfluktsrom trenger vedlikehold

Tilstanden til norske tilfluktsrom har ikke vært gjennomgått siden 2013. Da hadde fire av ti behov for vedlikehold. Ukraina-krigen fører til at interessen for tilfluktsrom har økt.
Foto: Vidar Ruud / NTB
Tilstanden til norske tilfluktsrom har ikke vært gjennomgått siden 2013. Da hadde fire av ti behov for vedlikehold. Ukraina-krigen fører til at interessen for tilfluktsrom har økt. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

I tilfelle et krigsutbrudd skal Sivilforsvaret i løpet av 72 timer klargjøre landets tilfluktsrom. En ti år gammel gjennomgang viser at fire av ti trenger vedlikehold.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden 2013 har det ikke vært foretatt noen ny gjennomgang av landets tilfluktsrom, skriver Dagsavisen.

I Norge finnes tilfluktsrom som er både offentlige og private, men de fleste tilfluktsrommene er eid av private. Det kan være kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller.

En fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo avdekker kritikkverdige forhold ved flere av tilfluktsrommene i hovedstaden. Når det gjelder tilfluktsrommene andre steder i landet, sier assisterende sjef Georg Bryn i Sivilforsvaret at standarden varierer, men at omfanget av tilsynsvirksomheten ikke er tilstrekkelig for å gi et bilde av tilstanden for samtlige tilfluktsrom.

Interessen for tilfluktsrom er større etter utbruddet av krigen i Ukraina, sier Bryn.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ble i fjor bedt av Justis- og beredskapsdepartementet om å levere på et forprosjekt om sivile beskyttelsestiltak, hvor status på tilfluktsrommene inngår.