Åpen for alle - alltid

Utredning: Nord-Norgebanen vil være dårlig nytt for klimaet og reindriften

Utbygging av en fullstendig Nord-Norgebane kommer til å koste over 281 milliarder kroner, ifølge en utredning som anbefaler å skrote prosjektet. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Utbygging av en fullstendig Nord-Norgebane kommer til å koste over 281 milliarder kroner, ifølge en utredning som anbefaler å skrote prosjektet. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Å bygge Nord-Norgebanen vil ha negative virkninger for natur og miljø, klimagassutslipp og reindrift og urfolks rettigheter, slår Jernbanedirektoratet fast.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nytten av et nytt togstrekk er en brøkdel av investeringskostnadene, slo prosjektleder Madeleine Kristiansen i Jernbanedirektoratet fast da de leverte sin konklusjon onsdag.

På oppdrag fra regjeringen har direktoratet sett på fordelene og ulempene med å forlenge Nordlandsbanen til Tromsø og en sidelinje til Harstad. Det ville koste 281 milliarder kroner, ifølge deres beregninger.

I tillegg til å være dyrt, mener direktoratet at en utbygging vil ha store negative ringvirkninger.

– En ny Nord-Norgebane har svært negative virkninger når det kommer til natur og miljø, klimagassutslipp og reindrift og urfolks rettigheter, sa Kristiansen.

Stor klimabelastning

– Selv om jernbanetrafikk i seg selv er klima- og miljøvennlig, viser beregningene at utslippene i anleggsfasen vil bli så store at de aldri vil kunne tjenes inn i analysefasen på 75 år, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Utredningen ble overlevert til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) onsdag.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn i innholdet i utredningene og hvordan regjeringen stiller seg til det nå. Vi skal sette oss inn i rapportene og ta de med oss videre i vårt arbeid, sa Nygård.

Han varslet at rapporten vil bli sendt på høring, sammen med en utredning av transporttiltak for hele Nord-Norge, som en rekke etater står bak. Kostnadene fra tiltakene anslås til 184 milliarder kroner.

De to rapportene ble lagt fram i Narvik onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Nord-Norge-banen
Nord-Norge-banen

Senterpartiet ville bygge

Regjeringen har i Hurdalsplattformen gått inn for å «gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen.»

Senterpartiet slo fast før valget i 2021 at de vil komme i gang med byggingen. Også SV vil ha togstrekket på plass.

En full utbygging av Nord-Norgebanen er det dyreste alternativet i Jernbanedirektoratets utredning. Uten avstikkeren til Harstad vil utbyggingen koste 234 milliarder, mens en bane kun mellom Narvik og Tromsø koster 111 milliarder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil satse på Ofotbanen

Jernbanedirektoratet anbefaler i stedet å satse på de eksisterende jernbanestrekningen i nord, Nordlandsbanen og Ofotbanen.

– Samfunnet vil få mest igjen for å jobbe videre med et betydelig løft for eksisterende banestrekninger i nord, og se dette i sammenheng med andre transportformer for å sikre et godt transportsystem i hele Nord-Norge, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Det er ikke første gang at bygging av Nord-Norgebanen er utredet. Jernbanedirektoratet beregnet i 2019 at det ville koste minst 113 milliarder kroner å forlenge Nordlandsbanen til Tromsø. Også den gang mente Jernbanedirektoratet at banen ikke ville være samfunnsøkonomisk lønnsom.