Mehl vil gi kvinner bedre psykisk helsetilbud i fengsel – bruker 55 millioner på satsing i Skien

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på fengselscella i Ila fengsel. Der har mennene fått en egen avdeling for psykisk syke. Nå vil hun opprette en egen avdeling for de med de største psykiske helseutfordringene på Skien fengsel også. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på fengselscella i Ila fengsel. Der har mennene fått en egen avdeling for psykisk syke. Nå vil hun opprette en egen avdeling for de med de største psykiske helseutfordringene på Skien fengsel også. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen ønsker å etablere en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer i Skien fengsel. – Kjempeviktig, sier justisministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kvinners psykiske helsetilbud i norske fengsler er blitt kritisert som mangelfull i en årrekke. Det har fått stort fokus i år etter selvmord i Bredtveit kvinnefengsel.

Skien fengsel er blitt omgjort til et rent kvinnefengsel blant annet for å avlaste den kritiske situasjonen på Bredtveit. Nå foreslår regjeringen å opprette en egen forsterket avdeling der. Det skal gi de innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer et bedre tilbud.

– Det er kjempeviktig at vi får på plass dette. Det har vært en ulikhet mellom kvinner og menn i norske fengsler som vi må jobbe for å tette, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Regjeringen vil sette av 55 millioner kroner i statsbudsjettet til tiltaket. Helsevesenet og kriminalomsorgen skal jobbe sammen i den nye avdelingen for å følge opp de innsatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kritisk

Mehl viser til at selv om kvinner utgjør en liten andel av de innsatte, utgjør de en forholdsmessig stor andel av de innsatte som sliter med selvskading eller andre psykiske problemer.

– Jeg mener situasjonen for kvinner i norske fengsler har vært kritisk i mange år, sier Mehl.

– Det er en stor utfordring at mange innsatte har store psykiske utfordringer. Noen får hjelp av spesialisthelsetjenesten, mens noen må følges opp i fengselet. Det må vi gjøre på en bedre måte, sier Mehl.

I mai åpnet en tilsvarende avdeling for menn på Ila fengsel. Mehl sier hun er åpen for å opprette flere slike avdelinger hvis de fungerer godt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er glad for at vi har fått det på Ila, og at vi nå kan opprette det for kvinner. Det vil kunne avlaste det nasjonale trykket, sier Mehl.

Skal få samme tilbud som andre

Avdelingen på Skien skal ifølge regjeringen bidra til bedre oppfølging og til å redusere langvarig isolasjon for innsatte. De skal heller være på en felles, skjermet avdeling der kriminalomsorgen og helsetjenesten sammen kan gi et bedre tilbud.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En ny avdeling for de mest sårbare kvinnene med psykiske lidelser er et sårt tiltrengt løft for kvinnesoning. Kvinner har i mange år hatt dårligere soningsforhold enn menn. Dette er et nytt, viktig steg etter at Skien fengsel ble omgjort til kvinnefengsel i juni, sier Mehl.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at de innsatte skal få samme helsetjenester som alle utenfor murene.

– Med den nye avdelingen i Skien fengsel vil vi legge til rette for et godt helsetilbud til de kvinnelige innsatte, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.