Statsbudsjettet 2024: Dette må regjeringen levere på

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken møtes regjeringen for å spikre neste års statsbudsjett. De har allerede gitt flere løfter til SV som må innfris, blant annet på klima og stønader.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For oss er det en forutsetning at regjeringen følger opp alt vi har blitt enige om, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Torsdag og fredag møtes regjeringen til lange møter for å spikre statsbudsjettet for 2024, som skal legges fram i oktober.

Det blir garantert dragkamper mellom statsrådene om prioriteringene, men en rekke punkter i budsjettet er allerede spikret – deriblant flere krav fra SV.

– Vi har en bindende avtale. I budsjettet for 2024 er det ganske mye oppfølging på klima som skal på plass. Alt fra miljøvennlige og grønne bilavgifter til Norges svar på USAs Inflation Reduction Act, sier Kaski.

Mer rettferdig bostøtte

Da SV forhandlet med regjeringspartiene om årets budsjett og det reviderte budsjettet, stilte de nemlig flere krav om ting som må komme på plass senere.

– Det er enten ting vi har blitt enige om at skal komme i budsjettet, eller at vi har blitt enige om at de skal innføres fra neste år, og da er det jo naturlig at det kommer i budsjettet, sier Kaski.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun forteller at de også har lagt inn flere dyrtidsgrep.

– Det er punkter som knytter seg til å gjøre uføretrygden bedre og bostøtten mer rettferdig, sier hun.

Lang liste

Avtalen mellom regjeringspartiene og SV innebærer blant annet at:

* Regjeringen skal fremme forslag om en kommunal/statlig turistskatt senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

* Regjeringen må komme med en sak om CO2-kompensasjonsordningen for industrien i budsjettet. Målet er at ordningen skal bli forpliktende for utslippskutt og energieffektivisering.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

* Regjeringen skal komme med en utredning av engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i budsjettet.

* Regjeringen må komme med forslag om konkrete tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge. Tiltakene skal inkludere virkemidler som lån, garantier og risikokapital. Arbeidet skal sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Vektfradraget for ladbare hybridbiler skal fjernes.

* Regjeringen må vurdere endringer i fribeløpet i uføretrygden. Blant annet må de vurdere en økning av fribeløpet inntil 1 G.

* Regjeringen må fremme forslag om endringer i bostøttereglene, som gjør at ordningen blir mer treffsikker for husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter.

* Regjeringen skal presentere et arbeid for å lage en innkjøps- og anskaffelsesstrategi i offentlige anskaffelser. Strategien skal sikre miljøhensyn og kutt i klimagass.

* Regjeringen skal komme med et forslag for statlig finansiering av produksjonsskoler.

* Regjeringen skal utrede alternativer til dagens kompensasjonsgrader i foreldrepengeordningen.

Innføres i 2024

I tillegg er det flere tiltak hvor SV har blitt enig med regjeringen om innføring i 2024:

* Blant annet er regjeringen bedt om å framskynde kravet om nullutslipp i offentlige anskaffelser av bybusser fra 2025 til 1. januar 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Regjeringen har også lovet å komme med forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken, i luftfarten og for ikke-veigående maskiner, med sikte på innføring fra 1. januar neste år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* I tillegg skal regjeringen fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024.

Vedum lover å følge opp

Alt dette er såkalte verbaler som SV har forhandlet inn i avtalene sine med regjeringen, som en forutsetning for å sikre flertall for budsjettene i Stortinget.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at de kommer til å følge opp.

– Vi vil jo selvfølgelig svare ut de verbalene Stortinget har vedtatt. Det kan være ulike svar på noen av verbalene, og ting endrer seg jo på et år. Men vi følger det opp, sier han til NTB.

Det har for øvrig allerede kommet flere lekkasjer fra budsjettet.

Blant annet har regjeringen varslet oppstart på arbeidet med nytt løp i Oslofjordtunnelen, de har satt av penger til 1500 nye sykehjemsplasser og bygging av kornlagre til 63 millioner kroner.