Høyesterett skal vurdere om drepte Tor Kjærviks drapsdømte sønn skal miste arveretten

Drapet i boligen på Røa i Oslo fikk stor oppmerksomhet i 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Drapet i boligen på Røa i Oslo fikk stor oppmerksomhet i 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Advokat Tor Kjærviks sønn, som er dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha skutt og drept faren våren 2021, får saken om arven behandlet i Høyesterett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tingretten slo fast at sønnen kunne arve faren, fordi man etter gjeldende lov bare kan fradømme arverett dersom man er idømt ubetinget fengselsstraff. Sønnen ble tilkjent arven fordi han er kjent strafferettslig utilregnelig, skriver Dagbladet.

Advokat Kjærviks brødre anket dommen, og arveloven er nå endret slik at også utilregnelige personer kan fradømmes arveretten.

Eidsivating lagmannsrett fradømte dermed sønnen arven, men sønnen anket via sin advokat John Christian Elden. Nå har Høyesteretts ankeutvalg altså tillatt anken fremmet.

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem i Oslo 12. april 2021. Som forsvarer hadde Tor Kjærvik en rekke profilerte saker, blant annet som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken.

14. september i fjor ble den 37 år gamle sønnen dømt til tvungent psykisk helsevern. Han ble kjent utilregnelig og psykotisk i gjerningsøyeblikket.