Stor fare for flom flere steder i Sør-Norge lørdag

Slik så det ut i Glommavassdraget etter ekstremværet Hans. Lørdag varsler meteorologene om ny fare for flom på grunn etter kraftig nedbør over Sør-Norge. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Slik så det ut i Glommavassdraget etter ekstremværet Hans. Lørdag varsler meteorologene om ny fare for flom på grunn etter kraftig nedbør over Sør-Norge. Foto: Frederik Ringnes / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Store nedbørsmengder i et allerede svært vått terreng utløser fare for flom i flere områder i Sør-Norge lørdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Meteorologisk institutt melder lørdag om stor flomfare i Mjøsa, Vorma, Randsfjorden, Tyrifjorden og Drammensvassdraget lørdag morgen. I Rogaland er det varsel om styrtregn som kan føre til flom i løpet av dagen.

Foruten oransje varsel om flom er det også utstedt en serie gule advarsler om jord- og flomskredfare på Østlandet og i Trøndelag, og om fare for mye regn og flomfare flere steder i Sør-Norge.

– Fra lørdag morgen til søndag formiddag ventes lokalt mye regn. Det kan komme 40 til 60 millimeter på et døgn enkelte steder. De fleste får mindre nedbør enn dette, men usikkerheten i prognosene er stor, skriver Meteorologisk institutt.

Beredskapsmyndighetene advarer folk i de berørte områdene.

– Vannstanden er følsom for ytterligere nedbør i nedbørfeltet. Nedbøren som er ventet til helgen, kan bidra til å holde vannstanden på et høyt nivå i en lengre periode. Situasjonen vil fortsatt kunne føre til oversvømmelse, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Langs Vorma kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger, skriver Yr om situasjonen i Mjøsa og Vorma.