Anslag: Lavere alderspensjon i 2060 enn dagens minstepensjonister for to av fem

Rødt ber regjeringen skrote pensjonsreformen fordi anslag viser at fire av ti vil få lavere pensjon i 2060 enn minstepensjonistene får i dag. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Rødt ber regjeringen skrote pensjonsreformen fordi anslag viser at fire av ti vil få lavere pensjon i 2060 enn minstepensjonistene får i dag. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fire av ti nordmenn vil i 2060 ha en alderspensjon fra folketrygden som er lavere enn dagens minste pensjon for enslige, ifølge regjeringens anslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I det ligger forutsetningen om at dagens måte å beregne pensjon på videreføres, skriver NRK. Det vil også bety at en av fem i 2060 ha en alderspensjon som er lavere enn minstenivået for gifte.

På grunn av pensjonsreformen blir minstepensjonen, slik den er i dag, snart erstattet av en såkalt garantipensjon. Garantipensjonen avhenger av inntekt og er dermed ikke et fast kronebeløp slik som dagens minstepensjon.

Regjeringens anslag viser at mange vil komme langt dårligere ut enn i dag dersom det ikke gjøres noe med hvordan de laveste ytelsene reguleres fra år til år, skriver kanalen.

Rødts Mimir Kristjansson mener regjeringens anslag viser at det går mot en «pensjonssmell» og ber dem skrote pensjonsreformen.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener derimot pensjonsreformen har vært viktig og sier at det gir rom til å prioritere andre ting i statsbudsjettene. I høst kommer hun med en ny stortingsmelding om pensjon, som blant annet handler om hvordan regulere minstenivået.

Mjøs Persen sier til NRK at meldingen skal inneholde forslag om hvordan minsteytelsene kan reguleres på en måte som er mer i takt med den generelle lønnsutviklingen enn det er i dag.