Undersøkelse: 12 prosent av studenter har hatt en rusbrukslidelse det siste året

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en undersøkelse svarer 12,3 prosent av studentene at de har hatt en rusbrukslidelse det siste året, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alkohollidelser er mest utbredt blant studentene, ifølge undersøkelsen. 10,7 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige studentene har eller har hatt en alkoholbrukslidelse det siste året, skriver Studentsamskipnaden SiO i en pressemelding.

Leder for undersøkelsen Kari-Jussie Lønning karakteriserer funnene som svært bekymringsfulle.

– Det er særlig bekymringsfullt fordi dette er personer som er i starten av voksenlivet. Nå blir det viktig å ta tak i dette sammen med studentene, samskipnadene, studiestedene og myndighetene, sier Lønning til Khrono.

I pressemeldingen sier lederen at selv om stoffbrukslidelser er langt mindre utbredt blant studenter, vil de likevel følge utviklingen tett. Hun mener at studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene bør vurdere enda flere forebyggende tiltak.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det gjøres mye bra arbeid i dag. Vi ser likevel at det er behov for mer samarbeid og erfaringsutveksling. Min klare oppfordring til studiestedene, studentsamskipnadene og myndighetene er å ta enda flere grep i denne situasjonen, sier Lønning.

Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter. Rundt 10.000 studenter har svart på undersøkelsen.