Norske griser har blitt feitere

Så langt i år har kjøtt­pro­sen­ten blant norsk svin har falt med 0,11 pro­sent­po­eng. Illurasjonsfoto: Lise Åserud / NTB
Så langt i år har kjøtt­pro­sen­ten blant norsk svin har falt med 0,11 pro­sent­po­eng. Illurasjonsfoto: Lise Åserud / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en nedgang i kjøttprosenten hos norske griser. Så langt i år har ­pro­sen­ten for norsk svin falt med 0,11 pro­sent­po­eng.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Årsaken til nedgangen i kjøttprosenten er ikke sikker, men Er­ling Sehested, som er avls­sjef i Nors­vin, ute­luk­ker ikke at avls­ar­bei­det kan være en av fak­to­re­ne, skriver Nationen.

Kjøtt­pro­sen­ten hos norsk svin har falt med 0,11 pro­sent­po­eng så langt i 2023, til tross for at også slak­te­vek­ten har gått ned­over, skriver fagbladet Svin. Normalt skal kjøtt­pro­sen­ten gå opp når slak­te­vek­ten går ned.

– Det er ne­ga­tivt for slak­te­ri­et at kjøtt­pro­sen­ten fal­ler. Vi må skjæ­re bort mer fett. Sam­ti­dig er det stor va­ria­sjon i kjøtt­pro­sent ute i besetnin­ge­ne, og vi øns­ker fin­ne ut mer av sam­men­hen­ge­ne, sier dag­lig le­der i Fu­ru­seth AS Har­ald Fu­ru­seth til fag­bla­det.

Se video: Her går bjørnen løs på søtsakene