Høyesterett opphever frifinnelsen av dronetiltalte Andrey Yakunin

Høyesterett har opphevet frifinnelsen av Andrey Yakunin. Foto: Annika Byrde / NTB
Høyesterett har opphevet frifinnelsen av Andrey Yakunin. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyesterett har kommet fram til at flyforbudet som gjelder russiske statsborgere også gjelder droneflygning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Lagmannsrettens og tingrettens frifinnende dommer blir med Høyesteretts dom opphevet. Tingretten må ved sin videre behandling vurdere øvrige frifinnelsesgrunnlag anført av den tiltalte, skriver Høyesterett i avgjørelsen fredag, ifølge TV 2.

Yakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett, før han senere også ble frifunnet i Hålogaland lagmannsrett.

Mener mye ressurser kunne vært spart

– De siste ni månedene har jeg fulgt rettferdighet under utvikling. Jeg har observert hvordan alle norske domstoler har forsøkt å finne ut hvordan de best tolker de sanksjonene som er på plass, sier Andrey Yakunin i forbindelse med Høyesteretts avgjørelse.

Han mener videre at det ville spart mye tid og ressurser dersom regelverket hadde blitt utformet på en slik måte at både det offentlige og rettshåndhevende organer kunne forstå dem klart og presist.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Videre sier han at målet med sanksjonene er klart, nemlig å svekke den russiske regjeringens evne til å føre krig i Ukraina.

– Dessverre vil det kreve enda mer tid og minst ett ytterligere rettsmøte til før sunn fornuft blir et etablert rettslig faktum – å fly en hobbydrone på Svalbard er ikke straffbart for en russisk-britisk statsborger. Inntil da forblir jeg dedikert til å bevise min uskyld i en domstol og å få rettferdighet – om og om igjen om nødvendig, sier Yakunin.

Satt to måneder i varetekt

Den britisk-russiske forretningsmannen var tiltalt for å ha fløyet drone over Svalbard i august og september i fjor under en seilas med båten Firebird.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han satt nesten to måneder i varetekt etter at han ble pågrepet. Sanksjonsreglene forbyr russere å fly i Norge.

Lagmannsretten mente imidlertid at sanksjonsforskriften ikke innebærer et forbud mot bruk av hobbydroner til fritidsformål, og at regjeringen i Yakunins tilfelle hadde gått ut over de fullmakter de har fått fra Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dissens

Dommen fra Høyesterett er avsagt med dissens. To av dommere tok ikke stilling til om dronene måtte anses som luftfartøyer, men kom til at det uansett gjelder et vilkår om registrering.

– Vi noterer oss at Høyesterett med tre mot to stemmer har kommet fram til det resultatet, så det synes åpenbart ikke klart, sier forretningsmannens forsvarer, advokat John Christian Elden til NTB.

Ankegrunnlag

Elden sier at de nå vil se på hva de skal gjøre videre i saken, men mener det fortsatt er grunn til frifinnelse.

– Vi har anført en rekke andre ankegrunner i saken. Blant annet om regelverket gjelder en britisk statsborger og hvor klar regelen er.

Han legger til at det er opp til påtalemyndigheten om saken går tilbake til tingretten.

– Vi trenger ikke gjøre noen ting. Vi har en frifinnende dom i bunn, sier advokat John Christian Elden.