Salg av Sydvaranger til svensk gruveselskap gir optimisme i Kirkenes

Sydvaranger gruve, her fra oppstarten av ny drift i 2010. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB .
Sydvaranger gruve, her fra oppstarten av ny drift i 2010. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB . Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske gruveselskapet Grangex AB har inngått intensjonsavtale om kjøp av Sydvaranger Gruve i Kirkenes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet kunngjorde torsdag en avtale med de amerikanske eierne Orion Mine Finance med mål om å overta fullt eierskap av gruva. Grangex har verdsatt selskapet til 33 millioner dollar, drøyt 350 millioner kroner etter dagens kurs.

Eierne vil satse på utvinning og salg av pellets av jernmalm. Administrerende direktør Christer Lindqvist betegner oppkjøpet som starten på et banebrytende nordisk samarbeid.

– Det skjer i en kritisk tid for Europas satsing på å bli selvforsørget innen mineraler. Vi har hatt store framskritt innen vår utvikling av Dannemora-prosjektet, og vi vil gå til verks med samme fart, energi og entusiasme for å gjenoppta en bærekraftig og kommersielt sunn produksjon i Sydvaranger, sier han i en pressemelding.

Gruva gikk konkurs i 2015. De nye eierne beregner at det årlig kan utvinnes rundt fire millioner tonn høyanriket pelletskonsentrat fra gruva hvis de får driften opp igjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske selskapet angir ikke noen tidshorisont for oppstartsplanene.

Optimistisk ordfører

Varaordfører Elin Mathisen (SV) er positiv til salget til svenskene, sier hun i en pressemelding fra Sør-Varanger kommune. Hun har tro på en grønn og bærekraftig drift som gir nye arbeidsplasser og vekst i lokalsamfunnet.

Orion og Grangex skal nå gjennomføre en due diligence-prosess hvor det avtales overtakelse av 100 prosent av aksjekapitalen og aksjonærlånene.

Selskapet har de siste årene jobbet med flere forsknings- og utviklingsprosjekter for å komme seg på beina igjen med en lønnsom drift. Driftsselskapet har nå rundt 30 ansatte, mot rundt 400 sist de var i ordinær drift.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skiftet hender flere ganger

Sydvaranger ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipningshavn i Kirkenes. Den første malmen ble skipet ut i 1910, og selskapet ble drevet av staten fram til 1997.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Driften startet opp igjen i 2009, da med private australske hovedeiere. Siden konkursen i 2015 har de skiftet hender flere ganger, og svenskenes kjøp er andre eierskifte i år.

I februar i år ble Sydvaranger Mining AS solgt til Orion fra canadisk-amerikanske Tacora Resources. Orion hadde da vært involvert i finansieringen siden 2018.

Flere partnere

Deleier og investor Felix Tschudi kjøpte opp konkursboet i 2016. Tschudi Group eier store anlegg og havneområder i Kirkenes, og også med videre strategisk partner for gruva.

I partnerskapet har Grangex også med seg selskapet Anglo American, som driver gruver i Sør-Afrika.

Sydvaranger Gruve er liten i internasjonal målestokk, men har blant annet høy renhetsgrad på jernmalmen som fortrinn. En av årsakene til konkursen var sterkt fallende malmpriser, men denne har de siste årene vært på oppadgående kurve.

I tillegg kommer en rekke utfordringer knyttet til ressurskrevende utvinning, mangel på arbeidskraft og miljøkrav. Det er også strid om mulig nødvendig utvidelse av gruveområdet nær bolig- og naturområder.