Pause i samtalene om nye pensjonsregler for personer med særaldersgrenser

Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen sier samtalene om særaldersgrensene fortseter over sommeren.
Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen sier samtalene om særaldersgrensene fortseter over sommeren.  Foto: Rodrigo Freitas / NTB / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen og partene i offentlig sektor er blitt enige om å ta en pause i samtalene om nye pensjonsløsninger for personer med særaldersgrenser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtalene har pågått siden 30. mai, og fortsetter nå til høsten, opplyser regjeringen.

– Vi har hatt tre konstruktive og gode møter mellom partene. Vi har noen områder som vi skal utforske videre, og er derfor enige om å fortsette over sommeren, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen, KS, LO, Spekter, YS, Unio og Akademikerne deltar i samtalene. Et krav fra arbeidstakerne er at de som har en særaldersgrense, skal kunne gå av tidligere uten å tape i livsvarig pensjonsnivå.

Forhandlingsleder Hege Mygland hos kommuneorganisasjonen KS beskriver overfor Kommunal Rapport god progresjon i forhandlingene. Men hun er enig i at det er fornuftig å bruke mer tid på å avklare det kompliserte regelverket.

Foreslår livsvarig tillegg

KS er bekymret blant annet for mangel på helsepersonell i Kommune-Norge. De mener faste særaldersgrenser ikke gir godt nok insentiv til å jobbe lenger, og foreslår en ordning med livsvarig tillegg til pensjonen, i stedet for å gå av tidlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Et livsvarig tillegg til pensjonen, som øker jo senere det tas ut, vil stimulere til å stå lenger i arbeid, skriver Mygland til fagbladet.

Særaldersgrense omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg. Det gjelder også store grupper innen brann, redning, politi, fengsel og forsvar.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Direkte farlig

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) påpekte i mai at det kan være direkte farlig i visse yrkesgrupper dersom ansatte fortsetter i jobben etter at de ikke lenger fyller tøffe fysiske og psykiske krav.

– Bare tenk på hvor viktig det er at brann- og redningsansatte er godt trent og skjerpet når de skal evakuere mennesker ut av bygninger som brenner, sa nestleder Lizzie Thorkildsen i YS.

Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år. I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. De har deretter prøvd både i 2019, 2020 og i år å lande løsningen for særaldersgrenser, uten å så langt lykkes.