Jordens behov for grunnvann gjør at den tilter, ifølge forskere

Vannboring i Marokko. Illustrasjonsbilde.
Vannboring i Marokko. Illustrasjonsbilde. Foto: Mosa'ab Elshamy / AP / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

I ferien skal du kanskje holde deg hydrert med vann fra sommerhyttas borebrønn. Men visste du at menneskeheten over tid har hentet så mye vann fra underjordiske vannreserver at det har fått jorden til å tilte mer?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jordens befolkning hentet ut mer enn 2150 milliarder tonn med grunnvann fra jordens indre i perioden 1993 og 2010.

Nå viser ny forskning på denne perioden publisert i Geophysical Research Letter at det tiltet jordens akse over fire centimeter mot øst hvert år.

Vann-verstingene

De største vannutslippene stod vestlige deler av Nord-Amerika og Nordvestre India for, ifølge CNN som også omtaler saken.

Fra et norsk perspektiv ligger vi langt bak flere av våre europeiske naboer i bruk av grunnvann, ifølge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) sine nettsider. Faktisk utgjør grunnvann kun omtrent 15 prosent av den totale vannforsyningen, i kontrast til våre nordiske naboer Danmark og Island, som har en vannforsyning bestående av over 95 prosent grunnvann.

Boring etter vann bidrar til å dekke vannforsyningsbehovet til mennesker og dyr, i tillegg til å være en viktig ressurs for å sikre nok vann til landbruket.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Størst påvirkning

Reservene ligger i jordens ytre lag av stein og det kan det være så mye som over 1000 ganger mer vann i disse lagrene enn hva man finner i alle jordens innsjøer og elver.

I Norge finnes det særlig mye av slike reserver på Østlandet, i tillegg til at det ofte blir boret etter grunnvann i kommuner med spredt bebyggelse, ifølge NGU.

Nå er det altså bevist at den verdensomspennende boringen er en stor påvirkningskraft på planeten.

– Vår studie viser at blant klima-relaterte årsaker har omfordelingen av grunnvann faktisk den største påvirkningen på den roterende polen, sier en av studiens forfattere, Ki-Weon Seo, forskningsleder og professor ved Instituttet for Geovitenskap ved Seoul National University i Sør-Korea, i en uttalelse gjengitt av CNN.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Betydningsfulle funn

Forskerne tok utgangspunkt i ubevegelige gjenstander i verdensrommet for å kunne måle jordens akse, og de har laget modeller der de har inkludert dataene om utvunnet grunnvann.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg inkluderte de data om havnivå og overflate-is, samt forventede endringer i de roterende polene.

Surendra Adhikari ved NASAs Jet Propulsion Laboratory har ifølge CNN også uttalt seg om studien. Han understreker betydningen av at forskerne nå har kartlagt hvordan polene påvirkes av grunnvannet.

– Sesongendringer er knyttet til vinkelen på jordens rotasjonsakse, og over geologisk tid, kan en bevegende akse påvirke klimaet på global skala, påpeker Adhikari.

Vårt utrettelige behov for vann kan altså ha større konsekvenser for oss enn vi tror.