Her er Solbergs fem hovedgrunner for å stemme Høyre

– Det er et paradoks at man har bytterett hvis man kjøper en paraply. Men ikke hvis man er misfornøyd med hjelpen man får til de mest grunnleggende tingene i livet, sa partileder Erna Solberg i sin tale til Høyres sentralstyre søndag. Foto: Frederik Ringnes / NTB
– Det er et paradoks at man har bytterett hvis man kjøper en paraply. Men ikke hvis man er misfornøyd med hjelpen man får til de mest grunnleggende tingene i livet, sa partileder Erna Solberg i sin tale til Høyres sentralstyre søndag. Foto: Frederik Ringnes / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bytterett på velferdstjenester og flere private skal slippes inn i offentlig tjenestesektor. Her er Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er et paradoks at man har bytterett hvis man kjøper en paraply. Men ikke hvis man er misfornøyd med hjelpen man får til de mest grunnleggende tingene i livet. Høyre vil derfor gi folk en bytterett – ikke bare en klagerett – på velferdstjenester. Og den bytteretten skal gjelde uavhengig av størrelsen på lommeboken, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til sentralstyret i partiet søndag ettermiddag.

Hundre dager før valgdagen er Solberg i full gang med den lange valgkampen. Etter valgkampturneen på Vestlandet denne uka møtte hun søndag sentralstyret. I talen ramset hun opp det hun mener er de fem beste grunnene til å stemme Høyre i lokalvalget denne høsten:

* En skole med læring og mestring for alle barn.

* Kvalitet og valgfrihet i eldreomsorgen.

* Høyre vil ha raskere saksbehandling for boligbygging og næringsutvikling.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

* Skatter og avgifter skal holdes nede i kommunene Høyre får ordføreren.

* Velferdstjenestene skal bli bedre ved å utvide samarbeidet mellom private og offentlige aktører.

Avhengig av private

– Regjeringen og SV har satt ned et utvalg som skal utrede hvordan private aktører skal fases ut av velferden. Ikke bare er det en avsporing fra de store, viktige utfordringene samfunnet vårt står overfor. Det er et direkte angrep på den norske velferdsmodellen, som har tjent oss godt i generasjoner, sa Solberg.

Hun mener Norge er avhengige av å ha et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører som sammen jobber for å skape et best mulig velferdstilbud.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kan ikke gjentas for ofte: når det er snakk om en tjeneste som vi mener at det offentlige har ansvar for å sikre. Ja, da skal det offentlige betale – uavhengig av om tjenesten blir levert av en offentlig, privat eller ideell aktør, sa Solberg i sin tale, hvor hun argumenterte for å «ta alle gode krefter i bruk».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det betyr at Ideelle og private aktører skal få bidra i den offentlige velferdstjenesteytingen, slik som under coronapandemien, da for eksempel Dr. Dropin bidro med testsentrene og Hjemmelegene dro hjem til folk for å teste dem.

– Kort oppsummert kan de private og ideelle ta unna lange helsekøer og øke kapasiteten, bidra til mangfold der pasienter trenger et bredere tilbud for å finne noe som passer dem, og de kan bidra til innovasjon og nye måter å jobbe på som også kan gjøre de offentlige tjenestene bedre, sa Solberg.

Vil stille krav

Høyre-lederen fastslo dessuten at Høyre nå vil stille strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos private aktører som skal bidra til det offentlige velferdstilbudet.

Det skal sørge for at økt privat innslag ikke skjer på bekostning av de ansattes vilkår, slik Solberg mener venstresiden argumenterer med. Private innslag kan gi mer effektiv bruk av samfunnets ressurser fordi de kan levere bedre eller med samme kvalitet til en lavere samlet kostnad enn det offentlige, ifølge Solberg.

– Men det skal selvsagt ikke skje ved å undergrave de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Høyre vil derfor at det skal stilles strenge krav for å sikre dette, understreket Høyre-lederen.

– Det må bli enklere å inngå samarbeid med private og ideelle aktører, konkluderte hun.