Enighet i sykehusoppgjøret

Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld ble det enighet lønnsoppgjøret mellom Spekter Helse, Fagforbundet og YS.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ansatte i stillingsgruppene 1, 2 og 3 har fått et generelt kronetillegg på 23.000,- fra 1. mai, skriver Fagforbundet i en pressemelding.

Gruppene 4 og 5 får et tillegg på 5 prosent. Gruppe 4 fra 1. mai, gruppe 5 fra 1. juli og direkte plasserte 1. juni.

– Nå er det dyr mat, strøm og bolig, og derfor er det viktig å prioritere de lavtlønte i dette lønnsoppgjøret. Vi er godt fornøyde med et generelt kronetillegg for alle, og at vi fikk på plass nye lønnstrinn, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Også YS Spekter-forbundene YS Spekter-forbundene Delta og Parat er godt fornøyd med resultatet.

– Jeg er godt fornøyd med at vi har fått til reallønnsvekst og et oppgjør som sikrer uttelling for kompetanse og ivaretar våre fagarbeidere, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Spekter har kommet til enighet med forbundene i LO og YS i lønnsforhandlingene for sykehusene, og løsningen innebærer et resultat i tråd med normen fra frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Forhandlingene har omfattet landets helseforetak med sykehusdrift, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.