Fjellinjen fikk inn over 4 milliarder kroner i bompenger i 2022

Bompengeselskapet Fjellinjen fikk inn over 4 milliarder kroner fra bompasseringer i Stor-Oslo i 2022. 2,77 milliarder ble brukt til ulike vei- og kollektivtransportprosjekter. Foto: Heiko Junge / NTB
Bompengeselskapet Fjellinjen fikk inn over 4 milliarder kroner fra bompasseringer i Stor-Oslo i 2022. 2,77 milliarder ble brukt til ulike vei- og kollektivtransportprosjekter. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bompengeselskapet Fjellinjen fikk inn over 4 milliarder kroner i 2022. Det ble registrert 391 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner i Stor-Oslo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Inntektene på 4,015 milliarder kroner i 2022 er en økning fra 339,6 millioner kroner i 2021, opplyser selskapet.

I 2022 ble 2,77 milliarder kroner brukt til ulike trafikkprosjekter. Drift av kollektivtransport, opprustning av trikk og T-bane, Fornebubanen, gang- og sykkelfelt i Oslo, samt utbygging av E16 Sandvika-Wøyen er blant prosjektene som fikk midler.

Blant bompasseringene i 2022 sto dieselbiler for flest med 33,2 prosent, tett etterfulgt av elbiler med 30,1 prosent.

Totalt var det flest passeringer på E6 ved Alnabru i Oslo, etterfulgt av ring 3 ved Teisen og ring 3 Sinsenkrysset.

I 2022 økte trafikkvolumet i Fjellinjens bomstasjoner med 5,6 prosent sammenlignet med 2021. Det skyldes i hovedsak at de siste koronarestriksjonene ble opphevet fra februar 2022.

I perioden januar-februar er det estimert at trafikkvolumet var om lag 6,6 prosent lavere enn normalt grunnet smitteverntiltakene. Det tilsvarer 36 millioner kroner.

Samlet for årene 2020 og 2021 anslås det et tap av inntekter som følge av koronapandemien på 560 millioner kroner. Dermed er det samlede tapet på 596 millioner kroner.

Fjellinjen eies 60 prosent av Oslo kommune og 40 prosent av Viken fylkeskommune.