Mer enn 18,5 km til jobben? Da kan du få igjen på skatten i år

Bor du for eksempel i Ski eller i Moss, og reiser til Oslo sentrum er det mye reisefradrag å hente i år, tipser Per-Ole Hegdahl i Danske Bank.
Bor du for eksempel i Ski eller i Moss, og reiser til Oslo sentrum er det mye reisefradrag å hente i år, tipser Per-Ole Hegdahl i Danske Bank. Foto: Sturlason AS Polyfoto
Artikkelen fortsetter under annonsen

– En stor endring i årets skattemelding gjør at mange flere kan kreve reisefradrag i skattemeldingen, sier Per-Ole Hegdahl i Danske Bank.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

PRIVATØKONOMI:Nå er skattemeldingen på vei ut til folk flest, og det blir snart klart om det vanker restskatt eller penger tilbake. Selv om mye er forhåndsutfylt i skattemeldingen, gjelder det langt fra alt. Reisefradraget er et av de punktene som ikke er forhåndsutfylt.

– Det er også et av de punktene det gjøres flest feil med, sier skatteekspert Per-Ole Hegdahl i Danske Bank.

Grensen flyttet

Nytt for i år er at langt flere enn i fjor kan ha rett på et reisefradrag ettersom nedre grense i reisefradraget er kraftig redusert. Mens en arbeidstager med 230 dager på jobb i året i skatteåret 2021 måtte ha mer enn 33 kilometer til jobb for å få et reisefradrag, holder det for skatteåret 2022 med 18,5 kilometer hver vei.

Det skyldes at nedre grense for fradraget for 2021 var 23.900 kroner og kilometersatsen var 1,56 kroner, mens for 2022 er nedre grense for fradraget 14.000 kroner og kilometersatsen 1,65 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bor du i Ski og jobber i Oslo sentrum vil endringer i reisefradragsreglene kunne redusere skatteregningen din med kr 1.511 kroner, sier Hegdahl.

– På grunn av endringer i reglene får du nå 6.872 i beregnede utgifter som kan føres til fradrag og det reduserer skatteregningen med 22 prosent av utgiftene.

Flere enn i fjor kan ha rett på et reisefradrag ettersom nedre grense i reisefradraget er kraftig redusert. Foto: Colourbox
Flere enn i fjor kan ha rett på et reisefradrag ettersom nedre grense i reisefradraget er kraftig redusert. Foto: Colourbox

Mer å spare

For de med lang reisevei betyr det en økning i skattebesparelsen sammenlignet med året før.

– Bor du i Moss og reiser til Oslo sentrum kunne du for 2021 føre fradrag for reiseutgifter med 19.000 kroner og få redusert skatteregningen med 4.180, mens du for inntektsåret 2022 som du nå skal skatterapportere kan du fradragsføre 31.500 kroner som igjen reduserer skatteregningen med 6.939. Mossinger som jobber i Oslo vil med andre ord kunne få redusert skatteregningen med 2.700 kroner i forhold til året før, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Til grunn for fradraget legges faktiske reisedager, så dager med hjemmekontor må eventuelt korrigeres for. Korteste reisevei skal legges til grunn for avstanden, og det spiller ingen rolle hvordan du faktisk kommer deg til jobb, om det er bil, tog eller sykkel. Skatteetaten har også en egen kalkulator til å regne ut reisefradraget.

Straffeskatt

Reisefradraget er bare en av mange poster som bør kontrolleres før skattemeldingen sendes inn.

– Det er ditt ansvar å både kontrollere at det som er inntatt i skattemeldingen er korrekt, at feil rettes opp, og at skattepliktige inntekter, gevinster eller formue som ikke er medtatt i den preutfylte skattemeldingen opplyses om, sier Hegdahl.

– I motsatt fall vil en kontroll som avdekker feilen kunne medføre betydelige økonomiske sanksjoner i form av straffeskatt. I verste fall blir sanksjonen på flere tusen kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker at det er mulig å gå i dialog med skatteetaten i tvilstilfeller.

– Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig, da trenger du ikke føre den opp i skattemeldingen. Ta heller kontakt med skatteetaten gjennom Altinn, opplys om faktum og fortell dem hvorfor du mener at inntekten ikke er skattepliktig. Er du i tvil om en utgift er fradragsberettiget kan du i skattemeldingen opplyse alle faktiske forhold som underbygger at dette er en utgift som er fradragsberettiget. Så lenge du opplyser om hele faktum i saken og krever et fradrag som det etter reglene kan stilles spørsmål ved om er fradragsberettiget, ja da vil skatteetaten ikke kunne sanksjonere forholdet, tipser han.

– Men ikke krev fradrag for åpenbare privatutgifter eller andre kostnader som klart ikke er fradragsberettigede. Da vil du både terge på deg skatteetaten og i verste fall vil du bli «straffet» med betydelig straffeskatt.