Arbeiderpartiet har aldri blitt målt så lavt på Opinions målinger

På Opinions partimåling for mars går det dårlig for partisekretær Kjersti Stenseng, statsminister Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiet.
På Opinions partimåling for mars går det dårlig for partisekretær Kjersti Stenseng, statsminister Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiet. Foto: Javad Parsa / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 16 prosent på en ny måling Opinion har utført for ABC Nyheter og Altinget. Det er mindre enn halvparten av Høyre. Ekspertene peker på dårlige tider og generell misnøye som årsak.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Opinions måling for mars er Arbeiderpartiet nede i 16 prosents oppslutning. Dette er den laveste oppslutningen partiet har fått på en Opinion-måling siden analysebyrået startet med partimpålinger i 2007.

Målingen er utført på vegne av ABC Nyheter og Altinget.

– Dette er et altfor lavt nivå, som vi åpenbart ikke er fornøyd med, sier partisekretær Kjersti Stenseng til ABC Nyheter.

På målingen får Høyre 32,5 prosent, noe som gjør partiet dobbelt så stort som Arbeiderpartiet. Samtidig er også SV og Rødt til sammen større enn Arbeiderpartiet.

Rådgiver Martin Stubban i Opinion beskriver tallene som påfallende.

– Arbeiderpartiet taper velgere til både høyre og venstre for sitt eget parti, og da er det jo ikke særlig innlysende for Støre og ledelsen hva som må gjøres, sier Stubban til ABC Nyheter.

– Den ene negative saken avløser den andre

Stubban peker på en rekke mulige årsaker til Arbeiderpartiets svake oppslutning. Problemene har kommet som perler på en snor for regjeringspartiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den ene negative saken avløser den andre. I januar var det fokus på dårlig eldreomsorg og bråk rundt helsepolitikk. Strømprisene har gått ned, men Arbeiderpartiet har hele tiden vært litt bakpå i debatten. Nå er det Fosen-demonstrasjonen som er i fokus, og det er jo Arbeiderpartiet som har statsrådposten knyttet til denne saken, sier Stubban til ABC Nyheter.

– Misnøyeperiode

Statsviter og ekspert på norsk politikk Svein Erik Tuastad mener Norge er inne i en periode preget av generell misnøye, og at regjeringspartiene automatisk blir straffet av velgerne i slike perioder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Opinions måling på vegne av Altinget og ABC Nyheter

Ap: 16,0 (-1,3)

Høyre: 32,5 (+0,6)

Sp: 6,0 (+0,5)

Frp: 13,6 (+1,0)

SV: 9,2 (+1,1)

Rødt: 6,9 (+0,5)

Venstre 3,9 (-1,1)

MDG: 3,4 (-0,9)

KrF: 3,4 (-0,5)

Andre: 5,0 (+0,1)

  • Opinions partibarometer for mars 2023 er basert på 1053 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg.

  • Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 21. – 27. februar.

  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:

  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:

  • «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»

  • «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»

  • Resultatene (n=1053) må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.

– Det er en misnøyeperiode. Hadde dette vært valg hadde man nok kalt det for misnøyevalget. Jeg er ikke sikker på at velgerflukten fra Arbeiderpartiet kommer til å vare, men at det er et uttrykk for at velgerne er frustrerte over vanskelige tider. Samtidig er regjeringen konstant på defensiven i flere saker, sier Tuastad til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han peker på saker som strømkrisen, bråket rundt vindturbinene på Fosen, og strid internt i Arbeiderpartiet. Samtidig ligger det en «udetonert bombe» i form av forholdet til EU og Acer i bakgrunnen, mener Tuastad.

– Arbeiderpartiet gjør det dårlig på det aller meste, særlig når det gjelder politisk kommunikasjon. Samtidig som det er strid innad i partiet, så det er ikke denne festen man har lyst til å gå på.

Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet får en oppslutning på bare seks prosent i Opinions mars-måling.

Giske-faktoren

Stubban påpeker at debatten mellom Trond Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratisk forum og Arbeiderparti-ledelsen om vedtektsendringer i partiet trolig er en sentral faktor i den svake oppslutningen til Arbeiderpartiet.

– Det er en typisk sak som får mye medieoppmerksomhet og som er en «turn off» for mange velgere. Jeg husker egentlig ikke sist jeg hørte en positiv nyhet om regjeringen, sier Stubban.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng. Foto: Terje Pedersen / NTB
Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den såkalte vedtekts-striden herjet i Arbeiderpartiet i februar. Striden sto hvorvidt lokallagsmedlemmer som ikke bor i kommuner hvor lokallaget hører til, skal telle med når man fordeler delegater på landsmøtene i partiet. I midten av februar sluttet Arbeiderpartiets landsstyre seg til forslaget om endringer i vedtektene, noe som reduserte Giskes lokallags makt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjersti Stenseng mener konflikten rundt Giske og vedtektsendringene førte til at det ble rettet feil fokus mot partiet.

– Jeg tror alt som tar fokus bort fra politikken og våre løsninger på de veldig tøffe tidene Norge står i, er skadelig. Et enstemmig landsstyre var enige i å gjennomføre endringene som er foreslått, og rette fokus framover mot de politiske grepene Norge trenger og høstens viktige valg, mener Stenseng.

I en meningsmåling utført av InFact for ABC Nyheter forrige uke var Trond Giskes Nidaros sosialdemokratiske forum nær å komme inn på Stortinget om målingen hadde vært et reelt valg og lokallaget hadde vært et eget parti.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Saken fortsetter under bildet).

Trond Giske og lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum har fått mye oppmerksomhet. Her fra Arbeiderparti-lokallagets årsmøte i februar. Foto: Joakim Halvorsen / NTB
Trond Giske og lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum har fått mye oppmerksomhet. Her fra Arbeiderparti-lokallagets årsmøte i februar. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

– Jeg tror ikke Giske er det store problemet

På spørsmål om Trond Giske og hans lokallag utgjør et problem for Arbeiderpartiet mener statsviter Tuastad at bråket rundt Giske i høyere grad er et tegn på misfornøyde og splittede velgermasser.

– Jeg tror ikke Giske er det store problemet for Arbeiderpartiet, men at situasjonen er et symptom på et problem. Vanligvis fungerer partiet som et kompromiss mellom urbane grupper som er opptatt av miljø og distriktene og industrien. Nå fungerer ikke dette kompromisset noe særlig godt, sier statsviteren, sier Tuastad.

Flere under sperregrensen

På Opinions mars-måling utført for Altinget og ABC Nyheter havner KrF, Venstre og Miljøpartiet De Grønne under sperregrensen med henholdsvis 3,4, 3,9 og 3,4 prosent.

Frp går frem til 13,6 prosent, og hadde sammen med Høyre til sammen fått 87 mandater på Stortinget om målingen hadde vært et reelt valg.

Partiene i kategorien «andre» får til sammen fem prosent.