De to siktede etter Spydeberg-dødsfallene blir ikke fremstilt for ny fengsling

De to siktede etter at to 16 år gamle tvillingjenter døde i Spydeberg blir ikke fremstilt for ny varetektsfengsling, opplyser politiet.

Samtidig er det blitt begjært en rettspsykiatrisk undersøkelse av en av de siktede.

– Vi mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse og vi vil derfor ikke begjære videre fengsling for de siktede i saken, sier påtaleansvarlig Benedicte Granrud i en pressemelding.

Det gjenstår fremdeles flere etterforskningsskritt, blant annet avhør av de siktede og vitner samt oppfølging av tidligere avhør, kommer det fram i meldingen.

– Det pågår også et arbeid med å ferdigstille de tekniske undersøkelsene som er gjennomført og gjennomgang av trafikkdata og telefoner, opplyser politiet.

Politidistriktet venter fortsatt på endelig obduksjonsrapport.

Det var 8. januar i år at Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i Spydeberg. Politiets hovedhypotese er at jentene døde av overdose. To menn er siktet i saken, den ene er siktet for uaktsomt drap, mens den andre er siktet for narkotikasalg og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand. De to er henholdsvis 27 og 18 år.