Jordmødre fra nedlagt Ullevål-avdeling åpner privat fødestue

Jordmødre fra Ullevål starter opp et tilsvarende privat fødetilbud som det som ble tilbudt på ABC-klinikken på Ullevål, som nå legges ned. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB
Jordmødre fra Ullevål starter opp et tilsvarende privat fødetilbud som det som ble tilbudt på ABC-klinikken på Ullevål, som nå legges ned. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB

Jordmødre fra Ullevål starter opp et tilsvarende privat fødetilbud som det som ble tilbudt på ABC-klinikken på Ullevål, som nå legges ned.

Bak det nye fødetilbudet Min fødsel i Sorgenfrigata på Majorstuen står jordmødre fra ABC-klinikken på Ullevål sykehus, melder Vårt Oslo.

– Vi er i oppstartsfasen og lanserer nye tjenester i løpet av 2023, heter det på nettsiden til den nye private fødeklinikken.

Etter 4. mars i år blir det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Ullevål sykehus. Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

Flere jordmødre fra ABC-enheten har derfor valgt å starte opp et privat tilbud, ifølge nettsidene til den nye fødeklinikken.